Home

Zánik byzantské říše

Byzantská říše je moderní, nynějšími historiky běžně užívaný termín, naprosto neznámý jejím někdejším obyvatelům. Poprvé ho použil v roce 1557, jedno století po pádu Konstantinopole, německý dějepisec Hieronymus Wolf ve svém díle Corpus Historiae Byzantinae.Pojem byzantský odvodil z názvu řecké osady Byzantion, na jejímž místě byla. Pád Konstantinopole do rukou Osmanských Turků, v nějž vyústilo obležení z roku 1453 (trvalo od 2. dubna do 29. května), představuje definitivní zánik Byzantské říše a okamžik, kdy se Osmanská říše stala v Evropě velmocí ovládající Balkán a východní Středomoří.Bitva byla poměrně jednostrannou záležitostí Zánik říše. Císař Jan V. namísto pokusu o zastavení Osmanů musel čelit nepřátelům uvnitř říše a tak Turci ovládli do roku 1369 většinu Thrákie včetně města Adrianopol. O 2 roky později se po vítězství Osmanů nad Bulhary a Srby stal byzantský císař prakticky vazalem tureckého sultána Zánik byzantské říše •7. - 11. stol. -období krize a úpadku -říše ztrácela svá území -útoky ulharů, Slovanů, Arabů -útoky Turků -do 15. stol. obsadili většinu říše -Konstantinopol dobyta Turky → Istanbul •Roku 1453 byzantská říše zanikl Podle některých historiků ale základ Byzantské říše položil již Konstantinův předchůdce císař Dioklecián (243 - 313 nebo 316), když se rozhodl provést zásadní správní reformu a rozdělit Římskou říši na západní a východní část. Pokud jde o zánik Byzantské říše, panuje naopak jednoznačná shoda

Byzantská říše - Wikipedi

Pád Západořímské říše byl proces pozvolného rozpadu, který se odehrával zhruba od 3. do 6. století, často se však spojuje s datem 4. září 476.Toho dne byl poslední, (ale už nelegitimní) císař Romulus Augustus, posměšně nazývaný Augustulus (císaříček), donucen k abdikaci germánským vůdcem Odoakerem, který se následně zmocnil území Itálie Líbí se vám tyto stránky? Ano (1539) . Ano, ale ještě to chce zlepšit (1519 Byzantská říše Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Název školy Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Předmět Dějepis Tematický okruh Středověk Téma Byzantská říše Ročník 1. Autor Mgr. Petr Procházka Datum výroby 26. 11. 2012 Anotace DUM slouží k výuce žáků 1. ročníku v oblasti Dějepis dovršili zánik Byzantské říše. Obsah bakalářské práce je strukturován do tří hlavních kapitol, které kopírují postupný vývoj Východořímské říše. První kapitola tedy přináší celkový pohled na Východořímskou říši. Ukazuje, jakým způsobem Byzanc vznikla, jaké předpoklad

Řekové) neoznačovali obyvatelé byzantské říše sami sebe, ale staré, pohanské Řeky a jejich kulturu, kteří nepřijali křesťanskou víru. [1] Pojem byzantská říše se poprvé objevil teprve roku 1557 , celé století po pádu Konstantinopole, u německého autora Hieronyma Wolfa, který představil byzantskou historiografii ve. Byzantská říše, Justinián Veliký, byzantská kultura, ikonodulství, ikonoklasmus, církevní schizma 1054, zánik Byzantské říše, Osmanská říše Druh učebního materiálu Prezentac byzantská říše, Konstantinopol, východořímská říše, byzantské umění, Justinián, ikona: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály škol

Byzantská říše Nástupce říše východořímské Byzantská říše Udržela se téměř 1000 let - do r. 1453 Nacházela se v Egyptě, Sýrii, Malé Asii a Řecku Název podle osady Byzantion - hl. město říše Konstantinopolis (= Cařihrad=Istanbul) Východořímská říše v roce 476 Odkaz římské říše Vláda patriarchy - císař + nejvyšší představitel církve Snaha. Tahoma Arial Wingdings Calibri Textura Prezentace aplikace PowerPoint Byzantská říše Byzantská říše Východořímská říše v roce 476 Odkaz římské říše Rozsah Byzantské říše Císař ( patriarcha) Justinián Císař Justinián Byzantská říše za vlády Justiniána Zánik Byzantské říše Byzantská kultura a vzdělanost. Úpadok a zánik Rímskej ríše 1983, E. Gibbon. Knížka nám nabízí obšírný popis římské říše, který bývá doplněn a porovnáván zajimavými reáliemi z jiných obdobý historie Byzantská ríša (iné názvy: Byzancia, Byzant, Byzantsko, pre rané obdobie: Východorímska ríša alebo Východorímske cisárstvo; obyvateľ Byz. ríše sa volá Byzantínec), je umelý názov pre východnú, grécko-orientálnu časť Rímskej ríše a pre nadväzujúci stredoveký štát. Táto ríša existovala medzi 3. stor. /4.stor. po Kr. . (tradične sa uvádza rok 395) a ro

PPT - Křížové výpravy (kruciáty) PowerPoint PresentationZánik Byzantského císařství

Justinián I. Veliký. Justinián I. Veliký v 6. století s vizí obnovení Římské říše Byzanc postupně rozšiřoval - k Balkánskému poloostrovu, Malé Asii a Egyptu připojil ještě okolí dnešního Tuniska v severní Africe, odkud vyhnal Vandaly (ti sem přiběhli během stěhování národů z Polska, víc se o nich dozvíte v kapitole Dominát a zánik impéria), pak si roku. IV-7 Zánik Byzantské říše V e 14. století Osmanův syn Orhan začal budovat dobře vyzbrojenou armádu, jejímž základem se stali janičáři = unesení slovanští křesťanští chlapci vychovaní jako bojovníci za islám. Roku 1354 dobyli Turci poloostrov Gallipoli v Dardanelách a vstoupili do Evropy, jejich centrem se stala. Zánik západořímské říše Koncem 3. století se ukazuje nezbytnost reforem - vládne císař Diocletianus - pocházel z Dalmácie. Posiloval císařskou moc, zbavil senát vlivu - konec principátu, vzniká dominát - nová forma vlády - císař je pánem veškerého obyvatelstva, nechal si prokazovat božské pocty

Tím skončila dlouhá etapa Východořímské říše, která přežila zánik sesterské Západořímské říše o téměř tisíc let, a která dala světu mnoho ze svého kulturního dědictví. území Byzantské říše kolem roku 550 (za Justiniána I.) Byzantské zbran Jakoby zánik západořímské říše jednoduše způsobil vakuum, (od roku 96 n. l.) až do pádu východořímské (Byzantské) říše v patnáctém století. Nejvýznamnějším primárním pramenem období pozdní antiky je Zánik antického světa umně kombinuje výklad historických událostí s účelný Školní rok 2009/2010. 4.B ZŠ LANŠKROUN -PETR KULIČKA Menu Úvod; Fotoalbum; Objednané výkresy do čtvrté tříd Ve 12. století začaly postupovat ze střední Asie do Zakavkazka a na Krym kočovné kmeny Mongolů - Tatarů.Během svého postupu nenarážely na větší odpor, v roce 1233 porazily ruské vojsko na řece Kalce, v roce 1240 dobyly Kyjev a způsobily tak zánik Kyjevské Rusi.Na ruském území vytvořili mohutnou říši Zlatou hordu, která zde existovala přes dvě stě let 395 - vznikla z východní části říše římské Byzantská říše 1453 - dobytí Konstantinopole (Cařihradu) Turky;Tureckem = zánik Byzantské říše 482 - 843 - trvání francké říše 631 - francký král Dagobert I. byl poražen v bitvě u Wogastisburgu 768 - 814 - žil Karel I Veliký 772 - 804 - válka Karla Velikého proti Sasů

Předmět příspěvku: Pád Konstantinopole a zánik Byzantské říše. Napsal: 16 črc 2009 22:25 . Královna: Registrován: 18 srp 2006 22:38 Příspěvky: 1401 Has thanked: 0 time Been thanked: 4 times Konstantinopol padla po 2 měsíčním tureckém obléhání 29. května 1453. Toto datum je klíčové pro záník kdysi velké a silné. Dlouho předlouho byla křesťanským chrámem, ale po vzestupu mocné Osmanské říše se to změnilo. V roce 1453 padlo do rukou Osmanů i hlavní město Byzance Konstantinopol. Příchod Turků znamenal zánik Byzantské říše. Tehdy byl chrám přeměněn na mešitu a ta byla později opatřena čtyřmi minarety

Pád Konstantinopole - Wikipedi

Pád Konstantinopole do rukou Osmanských Turků, v nějž vyústilo obležení z roku 1453 , představuje definitivní zánik Byzantské říše a okamžik, kdy se Osmanská říše stala v Evropě velmocí ovládající Balkán a východní Středomoří. Bitva byla poměrně jednostrannou záležitostí Rozsah říše a struktura byzantské společnosti: zánik Západořímské říše východní část nijak neovlivnil, proto se nemění ani hospodářská struktura a z ní vycházející sociální poměr

Latinské císařství a zánik Byzance. Čtvrtá křížová výprava skončila pro Evropu zcela nečekaně. Dynastické spory mezi jednotlivými členy Angelovského rodu se staly vhodnou záminkou k tomu, aby 13. dubna 1204 vpadla křižácká vojska do Konstantinopolu Útoky barbarů - zánik západořímské říše (476) Východořímská říše - vznik . BYZANTSKÉ ŘÍŠE (centrem Konstantinopol - Cařihrad) - boje s Peršany, Slovany a Avary. Největší rozsah říše - JUSTINIÁN I. (527 - 565) - celé Středomoří - zákoník Soubor občanského práva - vzor pro jiné země - císař - světská i. 1) VZNIK OSMANSKÉ ŘÍŠE · 12 Století příchod Osmanských Turků do Malé Asie, kde vznikl jejich první stát => ohrožovali Byzance (osvojili si prvky Byzantské kultury, od Arabů přijali Islám) · Po roce 1350 postupovali na Balkán, porazily Bulhary · 1389 - zvítězili nad Srby na Kosově poli => podmanění obyvatel Balkánu (Řekové, Bulhaři, Srbové, Albánci Pád Konstantinopole do rukou osmanských Turků, v nějž vyústilo obležení z roku 1453 (trvalo od 2. dubna do 29. května), představuje definitivní zánik Byzantské říše a okamžik, kdy se Osmanská říše stala v Evropě velmocí a ovládla Balkán a východní Středomoří. Nový!!

Pád Konstantinopole do rukou osmanských Turků, v nějž vyústilo obležení z roku 1453 představuje definitivní zánik Byzantské říše a okamžik, kdy se Osmanská říše stala v Evropě velmocí a ovládla Balkán a východní Středomoří.----Byzantská říše definitivně tedy zanikla dobytím Konstantinopole osmanskými Turky Úpadek a konec římské říše . N eustálý vojenský nápor Germánů, Vandalů a Hunů na severní a východní hranici nemohl zadržet úpadek říše, jejíž hlavní město přeložil Konstantin do Byzance na Bosporu. Nutnost obrany proti Peršanům a proti nastupujícím Germánům si v roce 395 vyžádala rozdělení říše na západořímskou a východořímskou část chodořímské, respektive byzantské, říše a zůstalo jím během celého období její existence od roku 395. Přetrvalo i zánik byzantské říše po dobytí Konstantinopole Turky v roce 1453. Vedle Řecka si pravoslaví udržuje vůdčí postavení například v Rusku, kam se následke

Byzantská říše, podobně jako středověké státy evroého západu, má své kořeny v impériu, které vévodilo závěrečnému, avšak úctyhodně dlouhému dějství starověkých dějin. Říše římská, mohutný kolos, ovládající celé Středomoří a zabírající různý podíl území na.. Zánik byzantské říše •7. - 11 Předdynastické období - Raně dynastické období - Stará Říše a První přechodné období - Střední říše a Druhé přechodné období - Nová říše - El Amarnské období - Zánik Nové Říše, Třetí přechodné období a Pozdní Říše - Perský, řecký a římský faraónský Egypt - Nadvláda Římanů a Byzantské říše - Arabové v Egyptě - Osmanská nadvláda a. Příchod Turků znamenal zánik Byzantské říše. Tehdy byly oba kostely přeměněny na mešitu a ta později opatřena čtyřmi minarety. Hagia Sofia se tak stala hlavní mešitou, po jejímž vzoru začaly být po celé Osmanské říši stavěny další podobné chrámy

Zánik Byzantského císařství - PMHistori

1453 - Pád Konstantinopole, zánik Byzantské říše (1 . Ti Forma è una società di formazione e consulenza per aziende pubbliche e private, enti e ordini professionali. Ti Forma vi aiuta a sviluppare competenze professionali, organizzative e capacità personali, secondo standard verificati e qualificat Zánik Západořímské říše se byzantské říše příliš nedotkl. Byla hospodářsky, politicky i kulturně vyspělejší než Západořímská říše. Došlo k absolutní centralizaci vojenské i civilní správy, císař stál v čele a jeho palác byl centrem říše Růžena Dostálová velmi čtivým způsobem se spoustou zajímavých ukázek přibližuje kulturu, která u nás není zas až tak často reflektovaná. Kniha mapuje byzantskou vzdělanost od jejích počátků a střetu křesťanství s dohasínajícím pohanstvím a římským náboženstvím, až po zánik říše v 15. století

Po rozdělení Římské říše se Kréta stala koncem čtvrtého století součástí Východořímské říše, tedy říše Byzantské. Byzantská říše pro nás dnes zní trochu orientálně, ale vyznačuje se dvěma důležitými charakteristikami: je to říše křesťanská; je to říše převážně řeck Pro antickou civilizaci nicméně znamenalo stěhování národů nenávratný zánik. 3. Pád byzantské říše: Urychlí nástup renesance! Dobytí Konstantinopole Turky v 15. století znamená konec pro byzantskou říši, která byla posledním pozůstatkem antického římského impéria Z franské říše se šířilo křesťanství v latinské podobě. Moravský kníže Rastislav pozval r. 863 na Moravu misionáře z Byzantské říše ­ Konstantina a Metoděje, přišli ze Soluně (Řecko). Vytvořili písmo (cyrilici), přeložili Bibli do staroslověnštiny, zakládali biskupství. Metoděj se stal prvním biskupem

Vývoj Svaté říše římské do nástupu Habsburků 1440. Mongolská a expanze. Zánik Byzantské říše. Křížové výpravy, kacířství, husitství. Český stát (období přemyslovského státu, lucemburská epocha, husitství, doba jagellonská). Venkov a zemědělství, kolonizace; rozvoj řemesel a obchodu, urbanizace Raný středověk - 5. - 11. století = feudální společnost Znaky: období od roku 476 = pád Západořímské říše na půdě Západořímské říše se vytvořila germánská království, která navázala na tradice Římské říše = k antické kultuře přistoupily nové etnické skupiny = germánské, slovanské a arabské, které se staly nositeli středověké kultury. Příchod Turků v 15. století završil zánik Byzantské říše. Turci pak chrám zabrali, přeměnili na mešitu a postupně ji ozdobili čtyřmi štíhlými minarety. Hagia Sofia se tak stala vzorem, podle nějž začaly být stavěny další podobné chrámy po celé Osmanské říši Středověk476 - zánik Západo - římské říše, začátek středověku, formální předěl, nástup křesťanské (Vznik států v Evropě na počátku středověku, Dějepis referát

Zánik Západořímské říše se byzantské říše příliš nedotkl. Byla hospodářsky, politicky i kulturně vyspělejší než Západořímská říše ; Východořímská říše čelila dosud největšímu ohrožení své existence. Říše přichází o polovinu území a obyvatelstva, její území se ale stává jazykově, a do. Komentáře . Transkript . Přehled světových ději Roku 800 využil papež dynastické krize v byzantské říši a korunoval Pipinova syna Karla Velikého císařem. Karel Veliký se tak měl stát vládcem a ochráncem všech západních křesťanů. Karlova vláda přinesla také správní reorganizaci říše, růst vzdělanosti a kulturní rozkvět (tzv. karolinská renesance) Zánik Byzantské říše. Vznik Latinského císařství / 1204 - 1261 / Obnova Byzantské říše / 1261 - 1453 / 1453 - dobytí Konstantinopole. Osmanskými Turky. Dětská křížová výprava - 1212. Názor, že Boží hrob mohou. osvobodit jen děti, které žijí.

 1. Zánik Byzantské říše. Přežila. západořímskou říši o . 1000 let. Čelila útokům Slovanů, Arabů, Turků ad. R. 1453 osmanští Turci dobyli Konstantinopol - přejmenována na . Cařihrad (Istanbul), Byzantská říše nahrazena . Osmanskou říší. Rok . 1453 - jeden z . mezníků. mezi středověkem a novověke
 2. Postupně se tak dostává do područí Římské říše (od roku 67 př. n. l.), Byzantské říše (od 4. století n. l. do roku 1204), Arabů (v období let 824 až 960), Benátské republiky (od roku 1204 do 1669) a nakonec také Osmanské říše (od 1669 až do konce 19. století)
 3. Byzantské umění se začalo vyvíjet společně s rozvíjením tradice křesťanství. To se začalo krátce po svém vzniku šířit přes celou Římskou říši. Když bylo roku tři sta osmdesát našeho letopočtu vyhlášeno křesťanství jako oficiální náboženství, otevřela se tím cesta k umění, které s náboženstvím velmi úzce souviselo
 4. Císař spřátelené Byzantské říše Původní náboženství Slovanů Zánik Velké Moravy Mojmír I. Velká Morava kníže Pribina Rastislav křesťanství křest 863 n. l. Soluň věrozvěsti Cyril hlaholice 9. století Francká říše Byzantská říše staroslověnština Michal III. pohanství Bible franští kněží.

S tudenti OA a SOŠL putovali v Turecku po stopách sultána Mehmeda II, panovníka, který roku 1453 dobyl Konstantinopol, a tím způsobil zánik Byzantské říše a zrod říše osmanské.. 19. února 2017 se vydalo sedm opavských studentů z OA a SOŠL se svými učiteli do tureckého Istanbulu, aby se zúčastnili již čtvrtého setkání projektu Po stopách osobností v rámci. - 1) VZNIK OSMANSKÉ ŘÍŠE · 12 Století příchod Osmanských Turků do Malé Asie, kde vznikl jejich první stát => ohrožovali Byzance (osvojili si prvky Byzantské kultury, od Arabů přijali Islám) · Po roce 1350 postupovali na Balkán, porazily Bulhary · 1389 - zvítězili nad Srby na Kosově poli => podmanění obyvatel Balkánu (Řekové, Bulhaři, Srbové, Albánci. byzantskÁ ŘÍŠe 4. křížová výprava - r. 1204 dobyt Cařihrad → na 60 let Latinské císařství r. 1453 - dobytí Cařihradu Turky → zánik Byzantské říše

Byzantská říše - Yin

 1. Byzantská říše stručné dějiny a přehled vládců díl č. I vlajka Byzantské říše Na úvod bych chtěl poznamenat, že snahou tohoto článku není napsat co nejvíce podrobností o Byzantské říši a to z důvodu, že o této tisícileté říši toho bylo napsáno za celá staletí mnoho a tak dychtivý čtenář si může snadno sáhnout jak po historických pramenech jako.
 2. Středověk. Věda: Medievistika Začátek: 476 n.l. - rozpad Západořímské říše Konec: 1453 - zánik Byzantské říše, dobytí Cařihradu 1492 - objevení Ameriky. Dělení středověku (periodizace): Raný - 5.-10. století Rozvinutý - 11.-13. století Vrcholný(pozdní) - 14. a 15. století-stálé platí nerovnoměrnost vývoj
 3. 3. Prvním císařem obnovené říše římské se stal jeho syn Ota I. roku 962.Bojoval s Polabskými Slovany, zastavil Maďary na řece Lechu 955 (pomoc Přemyslovce Boleslava I.).Podporoval kulturu - ottonská renesance (silný vliv byzantské kultury - manželka Oty II.).. 4
 4. 38. Turci - Osmanská říše. Osmanští Turci - 12. - 13. stol. v Malé Asii. přijali islám => výboje. po r. 1350 - postup na Balkán. 1389 - bitva na Kosově poli - porážka srbských knížat - útlak porobeného obyvatelstva. 1396 - porážka Zikmunda. 1453 - dobytí Cařihradu => zánik byzantské říše
 5. VY_32_INOVACE_06-01 Byzantská říše Období raného středověku Římská říše a její rozpad Rozpad Římské říše po smrti císaře Theodosia roku 395 mezi syny Arcadia (V) a Honoria (Z): a) Západořímská říše (zánik roku 476 a vznik barbarských států, z nichž nejsilnější byla Franská říše), b) Východořímská říše = Byzantská říše (zánik.
 6. Franská říše, respektive Království Franků (latinsky Regnum Francorum či Regne Franc, latinsky Francia), Franská nebo Francká říše nebyla ani jedním oficiálním názvem, ale přesto státním útvarem rozkládajícím se na území dnešní Francie, Německa, Nizozemska, Belgie, Švýcarska, částečně Itálie, Rakouska, Polska a Španělska
 7. 1453 - Pád Konstantinopole, zánik Byzantské říše (1) Hodnocení uživatelů: Poslední byzantští císařové tušili, že se blíží zánik říše, a proto se na církevním koncilu v Basileji podrobili papeži v očekávání pomoci. Papež Mikuláš I. trval na bezpodmínečném sjednocení církve, tedy podřízení.

Jazyk Byzantské říše byl řečtina (Evropané jim říkali Řekové). Tendence k obnovení Římského impéria. Nacházela se zde Platónova akademie. Zánik BŘ nastal v roce 1453 n. l., kdy byla obsazena Osmany (Turky). Typický příklad césaropapismu: hlava patriarcha, rohodoval císař. Byzantiolog: František Dvorník BYZANTSKÁ ŘÍŠE Dějepis I. Od 12. stol. - úpadek ROZKLAD ŘÍŠE Obranné války, zmenšování říše 1453 - Turci dobyli Cařihrad, zánik Byzantské říše Konec antiky BYZANTSKÁ KULTURA Hlavní město - Konstantinopol Mohutné chrámy s půdorysem tvaru kříže Kopule, barevný mramor, nástěnné malby, mozaiky Chrám.

Byzantská říše :: historie a vše jin

Slavným příběhem je i zánik říše byzantské. Jak známo, umřela nadvakrát: napřed hlavní město v r. 1204 dobyli západní křesťané při křížové výpravě, kterou Benátčané zavedli raději proti Konstantinopoli, neboť nedávno před tím zrušil císař benátská privilegia a dav vyplenil benátskou čtvrť ve městě Osmané způsobili zánik Byzantské říše dobytím Konstantinopole v roce 1453 Mehmedem II. Dobyvatelem . Během 16. a 17. století, zejména na vrcholu své moci za vlády sultána Sulejmana I. Velkolepého , se Osmanská říše stala mnohonárodnostní a mnohojazyčnou, a rozkládala se v jihovýchodní Evropě , západní Asii , na.

říše (můžeme říci, že počátek stěhování národů ve 4. století zánik této říše způsobil) a usazením Slovanů ve střední Evropě a usazením Avarů v Panonii (6. století), resp. obsazením Pyrenejského poloostrova Araby (7.- 8. století). Během tohoto období Evropou migrovaly cel Vznik a zánik křižácké Levanty ani obnova Byzantské říše italská města vážněji neohrozila. Problém ale nastal po rozpadu mongolského impéria, které ovládalo obchodní cesty až do Číny a zajišťovalo jejich průchodnost. Ještě větší ránu však představoval nástup Osmanské říše Zánik mínojské říše po výbuchu sopky na ostrově Théra (dnešní Santorini) 1400 - 1100: Popalácové období. Kréta se ocitla pod mykénským vlivem, aniž by však byly vytvořeny nové centralistické struktury. 9. století př.n.l

Historie Ukrajiny je plná útlaku, okupací této země silnějšími sousedy a hrdými, ač ne vždy úspěšnými, boji za nezávislost.. První dochované známky osídlení dnešní Ukrajiny se datují již do období před sedmi tisíci lety, kdy zde žili příslušníci tzv. tripolské kultury Byzantská říše, zkráceně nazývaná Byzanc, případně známá jako východořímská říše, byla v období pozdní antiky a středověku významná křesťanská mocnost, nacházející se v oblasti východního Středomoří.. V roce 330 povýšil Konstantin Veliký původní starověkou obec Byzantion přejmenovanou na Konstantinopol na hlavní město římské říše Zakladatelem Osmanské říše byl Osman, který kolem roku 1300 založil na západě Malé Asie nový nezávislý sultanát. Jeho syn Orchan zahájil osmanskou expanzi, která směřovala především proti území Byzantské říše. Osmanská říše existovala v letech 1299-1922. Osmané začali obsazovat byzantské državy v Malé Asii

Byzantská říše - dějepis

- 1453 dobytí Konstantinopole, zánik byzantské říše (posl. císař Konstantin XI. padl v boji)- Konstantinopol přejmenována na Istanbul (sídlo tureckých sultánů až do konce Osmanské říše po 1. světové válce !)- Osmani = brzda obchodu ve Středozemním moři mezi Evropou a Asií, postupný úpadek italských. Dobytí Cařihradu znamenalo zánik celé byzantské říše, ale sultán se zde nezastavil a pokračoval dále v dobývání Balkánského poloostrova, i když zde byl v roce 1456 jeho postup v bitvě u Bělehradu zastaven uherským vojskem Jánose Hunyadiho. Vojenské tažení na Apeninský poloostrov v roce 1480 zorganizoval Mehmed Dobyvatel. Velkomoravská říše představovala po čas své existence evroou velmoc. A vepsala do našich dějin významnou kapitolu, neboť se stala prvním společným státem Čechů a Slováků. Zánik Velké Moravy přinesl tisícileté odloučení dvou bratrských slovanských společenství, protože teprve ve 20. století, počínaje rokem. Zánik křesťanstva v Islámském světě Avšak zejména s nástupem agresivního tureckého impéria (a pádem Byzantské říše) se islám stával nesnášenlivějším a bigotnějším, vyznával světovládné úmysly, vždyť dvakrát musulmanská vojska, sjednocená pod tureckým velením, obléhala samotnou Vídeň (1529 a 1683).. Milí sedmáci,u všech úkolů najdete řešení. Můžete si tak zkompletovat všechny zápisy, pokud vám nějaké chybí. Popřípadě si opravit chyby. Přeji vám krásné prázdniny a budu se na vás těšit zase v září

Byzantská říše za Justiniána I

a) Významné momenty politického vývoje - Anglie, Francie, Svatá říše římská, Kyjevská Rus, Patrimonium Sancti Petri (papežský stát) a boj o investituru, zánik Byzantské říše; b) Změny v hospodářství (vznik měst, rozvoj zemědělství apod.); c) Gotická kultura. 5. Evropa v období novověku (16.-18. století Pobyt věrozvěstů je však spojovaný nejen s rozvojem v duchovní, ale také v dalších oblastech. Pravděpodobně spolu s nimi přišly na území Velké Moravy skupiny specialistů různých oborů z prostředí Byzantské říše, jejichž působení mohlo mít vliv na utváření celkového charakteru velkomoravské kultury Svatá říše římská v období vrcholného středověku Zánik byzantské říše Slovanské státy v období vrcholného středověku Vznik polsko-litevské unie Moskevské knížectví Český stát v období vrcholného středověku Rozmach českého státu za posledních Přemyslovc konec 1453 - Pád Konstantinopole a konec Byzantské říše konec 1492 - pád Granady a dokončení reconqusty konec 1517 - zveřejnění 95 Tézí Martina Luhera . Charakteristika raného středověku-fedualizace společnosti: šlechta a válečnici-ochrana-drží půdu-slouží panovníkovi; církev-kněží, mniši, biskupové-modlí s Ten byl krátce po pádu Byzantské říše ve svých 13 letech zvolen českým králem, ale zemi spravoval Jiří z Poděbrad. V Uhrách si v r. 1440 zvolili za krále šestnáctiletého.

Pád Západořímské říše - Wikipedi

8.st - zánik kvůli Arabům na Pyrenejském poloostrově 410 - dobyli Řím 4) Vandalská říše (429-534) východní Evr. → západ → Španělsko → Afrika - obnovení Kartága 455 dobytí Říma zánik kvůli Byzantské říši 5) Burgundská říše (443-534) oblast Francie (přesněji Galie - definitivní zánik Byzantské říše a východní církve 1517 počátek Luteránské církve (protestantské) - ve Wittenberku vystupuje Martin Luther proti církv Koncem 6. století začal být Balkán, který byl až po dunajskou hranici součástí Byzantské říše. Koncem 7. století se tu zformovala Bulharská říše, první stát, na jehož vzniku se podíleli Slované. V polovině 14. století se na evroé pevnině uchytili . Osmanští Turci a zahájili dobývání Balkán Velkomoravská říše Dle archeologických výzkumů nejen ve Starém Městě, ale i na dalších lokalitách, především v Mikulčicích, na Pohansku u Břeclavi, na Starých zámcích u Líšně, na Petrově louce u Strachotína, ale i na Slovensku v Nitře, Ducovém a na jiných místech přesvědčivě dokázalo, že na Moravě již v devátém století existoval silný a vyspělý. -Pád Konstantinopole do rukou osmanských Turků, v nějž vyústilo obležení z roku 1453 představuje definitivní zánik Byzantské říše a okamžik, kdy se Osmanská říše stala v Evropě velmocí a ovládla Balkán a východní Středomoří. Byzantská říše definitivně tedy zanikla dobytím Konstantinopole osmanskými Turky

1453 - Pád Konstantinopole, zánik Byzantské říše - Dirkovi

- 15. století) Byzantské umění ve slovanských oblastech: (9. - 15.století) Raně byzantské umění Umění doby císaře Justiniána (6. Století) Umění oslavující majestát císaře Kánony Orientální vlivy Architektura (Hagia Sofia, San Vitale) Mozaiková výzdoba Sochařství (zánik v 6 zánik Východořímské Byzantské říše v roce 1453, s hlavním městem Konstantinopol (Cařihrad), který byl dobyt z 28. na 29. 5.1453 tureckými nájezdníky vedenými sultánem Mohamedem II. (vládl 1451 - 1481). Město Konstantinopol dostalo v turecké výslovnosti název Istanbul.

Co je merkantilismusZámek Buchlovice: historie a popisCo je ekumenismusJak probíhalo pasování na rytířeFranská říše – WikipedieAjdinský bejlik – Wikipedie

Křížové výpravy,Stoletá válka, vliv na vývoj ve Francii a Anglii, Lidová povstání, vznik jednotných států, Svatá říše římská národa německého,Vznik Španělské monarchie, polsko-litevského státu,Sjednocení ruských zemí,Zánik byzantské říše, Uherský stá Osmanská říše (zastarale též Otomanská říše, možno psát i malé písmeno, turecky Osmanlı İmparatorluğu nebo Osmanlı Devleti, v Západní Evropě také známá jako Turecká říše nebo jednoduše Turecko) byla jedna z největších a nejmocnějších říší v prostoru při Středozemním moři.Říše existovala v letech 1299-1922 a během této doby zahrnovala oblasti. Počátky písemnictví na našem území (česká literatura středověku) Historicko-společenský kontext . Velkomoravská říše ( 9. st.). křesťanství nejdříve proniká z východofrancké říše ( kněží ho šíří v němčině a latině)e = úsilí podmanit si takto české a moravské zem Zámořské objevy: souboru: otevřít [ppt; 2.34MB] : autor: Mgr. Lenka Venclová (27.05.2011 10:30:27) popis: Heldání nových cest do Indie, objevení Ameriky. Zánik Nové Říše, Třetí přechodné období a Pozdní Říše 1076 - 332 před Kristem. Následující faraoni znovu sváděli boje o moc s kněžími a sousedními zeměmi.Vedlo to však k rozdělení Egypta na sever, kde vládli faraoni, a na jih, který okupovali núbijští nájezdníci.Núbijci nakonec obsadili celý Egypt. Moudře se nesnažili vnutit Egypťanům své zvyky, ale. Osudovými okamžiky byla bitva na Kosově poli roku 1389, v jejímž důsledku si Osmani podrobili s konečnou platností srbské a bulharské území, a dobytí Konstantinopole v roce 1453, které znamenalo zánik tisícileté byzantské říše. Rozhodující politickou silou se na Balkáně stala osmanská říše

 • Windy.cz počasí.
 • Usmc veteran.
 • Hallstatt diskuze.
 • New york weather celsius.
 • Warriors gate 2.
 • Wikipedia tundry.
 • Nejdivnější názvy zvířat.
 • Simax kavalier konvice from.
 • Jadi rieker.
 • Obložené chlebíčky postup.
 • Anife vyskočilová pevnost boyard.
 • Perspi guard gel.
 • Řezač otvorů do kachliček.
 • Pivoňka lékařská pěstování.
 • Kulomet bren prodej.
 • Amica sporák návod.
 • Želvy ninja 2012 online cz.
 • Výstava psů 2019 výstaviště černá louka ostrava 6 dubna.
 • Povlečení matějovský matragi.
 • Bezbarvý lak ve spreji na plast.
 • Brutnákovité.
 • Ekontíci.
 • Bob mcferrin don t worry.
 • Snižování státního dluhu.
 • Kytara detska.
 • Čištění fotoaparátu praha.
 • Honduras ostrovy.
 • Výpověď dohodou vzor 2018.
 • Vánoční stromky umělé.
 • Photoshop prohozeni barev.
 • Minoxidil zkušenosti.
 • Stín kovo.
 • Olejové barvy na dřevo.
 • New xbox 2017.
 • Levné enduro.
 • Amoksiklav nastup ucinku.
 • Nevzdávej se film.
 • Msice.
 • Pages download.
 • Velikostní štítky.