Home

Isced f

Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) ČS

 1. Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Přílohy Sdělení ČSÚ ze dne 14. prosince 2015 o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED 2013
 2. ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013): Manual to Accompany the International Standard Classification of Education 2011 Share Download (777.25 KB
 3. History. The ISCED was designed in the early 1970s to serve 'as an instrument suitable for assembling, compiling and presenting statistics of education both within individual countries and internationally. The first version, known as ISCED 1976, was approved by the International Conference on Education (Geneva, 1975), and was subsequently endorsed by UNESCO's 19th General Conference in 1976
 4. education and training (ISCED-F). The ISCED revisions arethe product of international agreement and are adopted formally by the General Conference of UNESCO Member States. The current document describes the subject content of each of the detailed fields of the 2013 revision of the ISCED Fields of Education and Training classification (ISCED-F.

This tool allows you to identify which of the new 2013 ISCED-F codes that are used for Erasmus+ corresponds to the ISCED1997 (FOET 1999) codes or the old Erasmus codes. The old Erasmus codes contain a dot, whereas the ISCED 1997 (FOET 1999) codes do not Erasmus+ ISCED Codes (F-2013) Broad field Narrow field Detailed field 00 Generic programmes and qualifications 001 Basic programmes and qualification

International Standard Classification of Education - Wikipedi

ISCED-F 2013 contains more broad, narrow and detailed fields than ISCED 1997/FOET 1999. For example '22 humanities' are split into 022 humanities and 023 languages; '3 Social sciences, business and law' are split into '3 social sciences, journalism an ISCED Code --> Erasmus Subject Code (EN) Isced Description Subj Code SC Text 09 Personal skills ERA-16. 16.0 Other Areas of Study 9021 Physical Education, Sport Science ERA-16.1 16.1 Physical Education, Sport Scienc Nová klasifikace ISCED-F 2013 Mezinárodní standardní klasifikaci vzdělávání - ISCED vypracovalo a vydalo UNESCO v roce 1976, aby sloužila jako nástroj vhodný pro shromažďování, zpracování a zpřístupňování vzdělávacích statistik jak v jednotlivých zemích, tak v mezinárodním měřítku. V roce 199

Klasifikace oborů vzdělání 2013 (CZ-ISCED-F 2013). Tam, kde je to možné, jsou uvedené jak příklady programů, které do daného oboru patří, i příklady mezních programů, které jsou zahrnuté v jiných oborech. Příklady programů klasifikovaných v jiných oborech jsou v The International Standard Classification of Education organises education in fields. ISCED refers to fields of education while higher education generally refers to fields of study. There are in fact 25 fields of study organised in broad groups

ISCE-F Code search - European Commissio

 1. Navazující magisterský studijní program ISCED-F* Oblasti vzděl. nav. mgr. SP** Typické bakalářské studijní programy/obory FEI VŠB-TUO (ISCED-F, oblasti vzdělávání) Typické bakalářské studijní programy/obory jiných fakult a VŠ Aplikovaná elektronika 0714 06 (100 %
 2. podle klasifikace ISCED‐F neměly způsobit problémy. Hlavním cílem klasifikace ISCED je usnadnit mezinárodní vykazování alespoň na úrovni široce vymezených oborů. 5. Princip klasifikace 12. Klasifikace oborů vzdělání sleduje podstatu věci
 3. Zařazování studijních programů do klasifikace ISCED-F 2013. dochází tedy k tomu, že stejný SP nebo SO může být na různých VŠ/fakultách zařazen do různých kódů ISCED-F 2013. tato situace bude trvat nadále, proto byla povinnost stanovit kód ISCED-F 2013 přenesena na vysoké školy v rámci akreditac

Lista kodów ISCED - F 2013 (International Standard Classification of Education) UNESCO 1 Lista służy do określenia konkretnej dziedziny kształcenia, która jest najbliższa zakresowi tematycznemu na poziomie studiów na PP. Kod z kolumny Detailed field należy wpisać w odpowiednim miejscu Learning Agreement oraz Umowy finansowej A A 348/2015 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) A A Text Podřazené předpisy Časové verze Související Info o předpisu č. 348/2015. Sdělení č. 348/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013

Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) ČS

Table A: Correspondence between ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F) and Eurostat's Fields of Education and Training 1999 (FOET 1999) Revised March 2016 ISCED Fields of Education and Training 2013 Eurostat's Fields of Education and Training 1999 00 Generic programmes and qualifications 0 General programme 1015: 1019: 1020: 1021: 1022: 1029: 1030: 1031: 1032: 1039: 1041: 1049: 1088. Travel, tourism and leisure (16.2 - 812) Personal services, not elsewhere classified (81 g isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf (575.16 KB) Download : This project has been funded by the European Commission DG EAC through the Lifelong Learning Programme. This website reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein HU Berlin | ISCED-F 2013 Codes - 18.12.2019 Seite 3 von 4 Studienfach der HU Berlin ISCED-F 2013 Code ISCED Field of Education Land- und Gartenbauwissenschaft 0800 Agriculture, forestry, fisheries and veterinar

Appendix I. ISCED fields of education and trainin

Humanitní vědy či také duchovní vědy (z něm.Geisteswissenschaft) jsou vědy pojednávající o některé skupině produktů duchovních procesů, např. o filozofii, etice, umění, jazycích, náboženství apod. Pojem duchovní věda pochází z němčiny a tam zas původně z anglického Moral sciences. V anglickém kulturním okruhu mu přibližně odpovídá pojem. In the Czech Republic, the international standard ISCED-F 2013 (International Standard Classification of Education - Fields of Education and Training classification), which was created by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, is used for the classification of fields of education. You can read more about the ISCED-F classification on the official UNESCO.

Statistická klasifikace, MŠMT Č

Sbírka zákonů - úplná znění zákonů, změny zákonů, vyhláąky, nařízení vlády. Zákony jsou přehledně provázány s judikáty, komentáři, vzory smluv. Legislativa a její změny on-line The 2017 PSCED is the latest version of the PSCED which is aligned after the 2011 ISCED and 2013 ISCED Fields of Education (ISCED-F) developed by UNESCO. The first draft of the 2017 PSCED was initially prepared by the PSA through the Statistical Classifications Division (SCD) of the Standards Service (SS) under the Censuses and Technical.

348. SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 14. prosince 2015 o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2016 zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) ISCED F broad: All Generic programmes and qualifications Education Arts and humanities Social sciences, journalism and information Business, administration and law Natural sciences, mathematics and statistics Information and Communication Technologies Engineering, manufacturing and construction Agriculture, forestry, fisheries and veterinary.

Video: Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Vysvětlivk

ISCED Fields of Study - ECApedia - Balletstudio Le Rev

 1. Description: ISCED Fields 2013 (ISCED-F 2013): International Standard Classification of Education - Fields of Education and Training (4 digits) Metadata:ISCED: International Standard Classification of Education More information, data and publications on this topic on Statbe
 2. ISCED-F 2013 classification1. In the meantime, the FOET 1999 manual can be used for detailed referencing as there is a big overlap between FOET 1999 and ISCED-F 2013. FOET 1999 exists in EN, DE and FR. A detailed index is provided for giving explanations about all possible fields of education and training
 3. A-I - Základní informace o žádosti o akreditaci Název vysoké školy: Název součásti vysoké školy: Název spolupracující instituce: Název studijního programu: Typ žádosti o akreditaci
 4. Connecting the disciplines of mechanics, electronics, computer science and control engineering is the core competence of modern engineering
 5. 348 SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 14. prosince 2015 o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) Český statistický úřad podle § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, oznamuje s účinností od 1. ledna 2016 zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013)
 6. Kód studijního programu ISCED F: 0222 Historie a archeologie . Oblast vzdělávání: Historické vědy. Studijní plán - ARCHEOLOGIE Studijní povinnosti Základem doktorského studia je absolvování povinných kurzů s důrazem na samostatnou vědeckou práci, a to ja
 7. Ex Aree disciplinari ERASMUS Descrizione aree disciplinari ERASMUS Equivalente ISCED Descrizione ISCED97. 09.5 Classical Philology 222 Foreign language
Anexo VII

Metodika ke Klasifikaci oborů vzdělání (ISCED F 2013

-16- NEW SUBJECT AREA CODES ISCED 2013 Appendix 1: ISCED Fields of Education and Training Broad field Narrow field Detailed field 00 Generic programmes an Erasmus+ studies and traineeships abroad. If you are a university student, you may be able to go on an Erasmus+ exchange abroad for part of your studies or for a traineeship in a company.. Vocational education and training. If you are in vocational education or training, or have just finished your training, and want to develop your job skills and employability through a traineeship abroad, the.

The ISCED-F 2013 search tool has just been published on the Erasmus+ website under Erasmus+ Tools, available here. ISCED 2013 have to be used in the Interinstitutional Agreements, Learning Agreements and Mobility tool from the academic year 2014-2015. About ISCED Široce vymezené obory (CZ-ISCED-F 2013) (dvoumístné kódy) BATZ Třídy zaměstnání (KZAM) 10.10.2003 C42CU 31.12.2010: PCTF Typ financování celoživotního vzdělávání 14.1.2019 NBTK Typ knihovny PCTP Typ programu celoživotního vzdělávání 14.1.2019 AKTR Typ ředitelství podle typu součásti. ISCED-F Fakulta1) Oblast vzdělávání Kód studijního programu (STUDPROG) Název studijního programu Standardní doba studia (počet akademických roků) podle typu studia3) Rigorózní řízení Filozofická fakulta N0114A300081 Učitelství pro střední školy - specializace Dějepis AZ 0114 Učitelství 2 P/Čj PhDr. Filozofická fakult Adopted in 2013, ISCED-F describes and categorises the revised fields of education and training at the secondary, post-secondary and tertiary levels of education as defined in ISCED 2011

ISCED-F was developed following the 2011 revision of ISCED97 and established as a related but separate classification. Major Changes: The classification was extended to a third level (the detailed fields). Certain narrow fields were promoted to the broad field level. A few narrow fields were sub-divided and assigned to different narrow or broad. ISCED - F CODES. Click here for ISCED - F Codes; Page Summary: ISCED - F CODES. Keywords: Web Tasarım Antalya; Fen Bilimleri Enstitüsü. and a third, cross-cutting classification, ISCED-F for fields of education and training of education programmes and qualifications. The General Conference through 36 C/Resolution 11 approved the ISCED 2011 revision of ISCED-P and ISCED-A and invited the Director-General to initiate a review and revision of the 1997 version of th Footnotes Source: UNECE Statistical Database, compiled from national and international (Eurostat and UNESCO Institute for Statistics) official sources. Definition: Tertiary students are those enrolled in levels 5-8 of the ISCED 2011. ISCED-F 2013 is a classification of fields of education and training which accompanies ISCED 2011... - data not availabl

Description: ISCED Fields 2013 (ISCED-F 2013): International Standard Classification of Education - Fields of Education and Training (6 digits) Metadata: ISCED: International Standard Classification of Education More information, data and publications on this topic on Statbe akreditace: aktualizován číselník ISCED-F, včetně názvů oblastí programy: podpora formy studia prezenční + kombinovaná programy: nové oblasti vzdělávání plány: import specializací (experimentální) předměty: spojeny prerekvizity, korekvizity a ekvivalence, úprava importu rozsahu výuky 13. dubna 201 Registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů je veden dle § 87 odst. 1 písm. j bod 2. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 5 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI ( I CAGLIAR01) Learning Agreement form Student's name Annex 2: End notes 1Nationality: Country to which the person belongs administratively and that issues the ID card and/or passport. 2 Study cycle: Short cycle (EQF level 5) / bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6) / master or equivalent second cycle (EQF level 7) / doctorate or equivalent.

Ideally, this is done at the subject level (based on the ISCED-F field definition). So for example, a university would track: 9% of all History students receive the best grade, another 8% the second-best grade, and so on. When you do an exchange semester, this information is shared between home and guest university This new classification offers the potential for new analysis at both tertiary level and in early childhood education. The ISCED classification of fields of education was reviewed separately. The ISCED 2013 Fields of Education and Training classification (ISCED-F 2013) will be used for the first time in Education at a Glance 2017

Concordance between ISCED-F 2013 and CIP Canada 2016; ISCED-F 2013 Code ISCED-F 2013 Title CIP Canada 2016 Code CIP Canada 2016 Title Explanatory Notes; 0000: Generic programmes and qualifications not further defined: 24.0101: Liberal arts and sciences/liberal studies : 0000: Generic programmes and qualifications not further defined: 24.0102. ERASMUS SUBJECT AREA CODES 06 ENGINEERING, TECHNOLOGY 11.4 Artificial Intelligence 06.0 Engineering, Technology 11.5 Actuarial Science 06.1 Mechanical Engineering 11.9 Others Mathematics, Informatic ISCED-F code/Field of Education Applied Research in Engineering Sciences 071 International Relations and Management 0312 Architektur 0731 Logistik 041 Bauingenieurwesen 0732 Maschinenbau 071 Bauen im Bestand 0732 Mathematik 054 Betriebswirtschaft 041 Mechatronik 071 Biomedical Engineering 0914 Medizinische Informatik 061.

CHANGES TO LEARNING AGREEMENT (during mobility)

348/2015 Sb., Sdělení Českého statistického úřadu o ..

 1. EVIDENČNÍ LIST pro studenty vyjíždějící v programu Erasmus+ na PRAKTICKOU STÁŽ (SMP). Tento dokument se odevzdává na odd. 9230 (Odd. mezinárodních vztahů) s originálními podpisy nebo musí být zaslán naskenovaný s podpisy fakultním koordinátorem na adres
 2. e the field to which the inter-disciplinary study programme should be assigned. To give an example: If a programme consists of 60% social work, 20% psychology and 20% nursing, i
 3. Široce vymezený obory ISCED-F Počet aktivních studií v těchto programech 0 Partnerská vyšší odborná škola Typ programu (bakalářský, navazující magisterský, magisterský, doktorský) Počet aktivních studií k 31. 12. Název studijního programu 2 Široce vymezený obory ISCED-F Partnerská vyšší odborná škol

348/2015 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o ..

 1. 1 Student's name Academic Year 20/20 Higher Education Learning Agreement for Studies Studeifor Studies GfNA-II-C-Annex IV-Erasmus+ HE Learning Agreement for.
 2. istration and law 05 Natural sciences, mathematics and statistics 07 Engineering, manufacturing and construction 10 Services 06 Information and Communication Technologies (ICTs) 061 Information and Communication Technologies (ICTs) 071 Engineering and engineering trade
 3. Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) navazuje na Klasifikaci vzdělání (CZ-ISCED 2011), zavedenou sdělením Českého statistického úřadu č. 406/2013 Sb., ze dne 5. prosince 2013, a nahrazuje obory vzdělání stanovené v Mezinárodní klasifikaci vzdělání - ISCED 97, zavedené sdělením Českého statistického úřadu.

ISCED Fields of Education and Training · Basic Porta

Het gaat om studies, binnen zorg en welzijn, gegroepeerd naar vakgebieden. Daarbij is gebruik gemaakt van een indeling van de Unesco, namelijk de 'International Standard Classification of Education (ISCED-F 2013)' Obory vzdělání regionálního školství,Kódy studijních programů a oborů,KKOV,AKS Short cycle (EQF level 5) / Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6) / Master or equivalent second cycle (EQF level 7) / Doctorate or equivalent third cycle (EQF level 8)

ISCED 2013 Code list EGRACON

Explore 2020-2021 university and college ranking with U-Multirank and find your best matching university. Compare more than 1,700 universities and colleges from 92 countries worldwide with most accurate and reliable university ranking tool in the world Pravidla přijímacího řízení a podmínky přijetí do navazujícího magisterského studia na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB - TU Ostrava pro akademický rok 2021/2022 Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) vyhlašuje od 1. 11. 2020 1. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 do těchto. should be used to find the ISCED 2013 detailed field of education and training that is closest to the subject of the degree to be awarded to the trainee by the sending institution Sdělení Českého statistického úřadu č. 348/2015 Sb., o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013). Přesunout nahoru Sbírka zákonů Zákony, vyhlášky, nařízení vlády a další typy předpisů v aktuálním znění, se spoustou zajímavých možností a funkcí

Zuordnung der ISCED-F 2013 Codes zu den Studienfächern der

Parent ID number,ID number,Short name,Description,Description format,Scale values,Scale configuration,Rule type (optional),Rule outcome (optional),Rule config (optional),Cross-referenced competency ID numbers,Exported ID (optional),Is framework,Taxonomy ,ISCED-F 2013,International Standard Classification of Education: Fields of Education and Training 2013

Course Catalogue | FINI, Fakulteta za industrijski inženiringLearning Agreement Student Mobility for StudiesQuick overview
 • Leia star wars.
 • Sjednocení irska.
 • Microsoft login.
 • Sedmileta valka.
 • Co musí být v petici.
 • Kylie minogue locomotion.
 • Mother love queen text.
 • Jak poznat kapavku.
 • Psychiatr ocd.
 • Plavecký kurz cena.
 • Špatná imunita u dětí.
 • Karcher fc 5 návod.
 • Jak hrát jazz na piano.
 • Karel hoger audiokniha slavik růže.
 • Fallingwater.
 • Velusové vlasy.
 • Korean market praha.
 • Joga na krcni pater.
 • Co upéct z lineckého těsta.
 • Námořní vyšetřovací služba new orleans online.
 • Chcete této aplikaci povolit aby prováděla na vašem zařízení změny.
 • Bazen rattan 3 66.
 • Jak vybrat brusku.
 • Řeky v severní americe.
 • Torque pro apk cz.
 • Prague cheer open 2019 fotky.
 • Babyliss epilátor.
 • Háčkované šaty pro děti návod.
 • Anaga mapa.
 • Kokosový tuk kde koupit.
 • Jak šetrně zesvětlit vlasy.
 • Csgo glock fade.
 • Vložení pdf do autocadu.
 • Lustr do obýváku obi.
 • Colin kaepernick.
 • Pánský pásek gucci.
 • Jezero vattern.
 • Hdmi přepínač.
 • Cigarety pukacky.
 • Tuki brando dag drollet.
 • Značka parkoviště s hodinami.