Home

Citace z citace

Jak citovat citace citací - tzn

 1. Jak citovat citace citací - tzn. jak citovat text, který byl již jednou citovaný? Jedná se o způsob přebírání myšlenek z jiného než primárního zdroje. Pokud je to možné, vždy dohledejte primární originální zdroj (článek, knihu, web) a čerpejte přímo z něj
 2. árních, bakalářských i diplomových pracech. Pokud si nevíš rady, koukni na návod nebo si rovnou vygeneruj citaci
 3. 1 Citace vs. parafráze vs. plagiát Citace = přímá citace Text je z textu převzat doslova Převzatý text je buď v uvozovkách, nebo je vyznaþen kurzívou (aby bylo na první pohled patrné, co jsou vlastní, a co převzaté myšlenky) Přímá citace musí být ocitována! Parafráze = nepřímá citace

Generátor online citací - citace webových stránek podle

prof

Bibliografické citace a odkazy podle nové normy ČSN ISO 690 z března 2011. Návod jak citovat literaturu Dobrý den, měl bych menší prosbu ohledně citace videa z youtube. Používám citační manuál APA, ale ohledně citace videa jsem toho moc nenašel. Cituji video, které neznámý autor nahrál na youtube, ale ve videu mluví přímo osobnost v daném oboru, která je autorem důležitých myšlenek, které já potřebuji citovat. Mám tedy jako autora uvést kanál (tedy toho, kdo video. 3. URL adresu zkopírujte z adresního řádku internetového prohlížeče. 4. Klikněte na Generovat citaci. 5. Zkopírujte výslednou citaci do svého DUMu. Proč je dobré citovat se dozvíte v prezentaci ZD Citace a citování. Každý student je ve své školní práci povinen řádně citovat použité informační zdroje.Jak je uvedeno v normě ČSN ISO 690, citace jsou data popisující informační zdroj nebo jeho část, dostatečně přesně a podrobně pro identifikaci, a umožnění jeho vyhledávání Pokud dodržíte všechny náležitosti citací, z formálního hlediska se vám nemůže nic vytknout. Nevypadá ale dobře, pokud ve své práci z velké části jen opisujete cizí text. Lepší než dlouhá citace je také mnohdy parafráze hutněji vystihující hlavní myšlenku. Používejte vždy raději primární zdroje. Někdy se.

Datum citace - velice důležitý (povinný pro on-line zdroje) údaj, který dokumentuje, z jaké verze dokumentu bylo citováno (úpravy v dokumentu apod.) Je možné uvádět: [citováno 1999-10-11] [citováno 9.května 1997] [cit. 1999-12-10] Poznámka: Striktně podle normy ISO 690 se datum citace uvádí za datem aktualizace Citace z internetu či webových stránek. Ideální je se držet ČSN ISO 690:2011 | Bibliografické citace, které nejlépe odpovídají všem možným požadavkům pro citování v odborných pracech. Webové stránky a informační portály. Na webových stránkách je dnes téměř vše. Jak z nich citovat správně

obrázky z webových stránek Obrazový materiál je možné čerpat bez omezení z webových stránek označených licencí Creative Commons, Public domain a Royalty free apod., které zaručují, že můžete obsah využít Citace obrazového materiálu z webových stráne Citace článku z časopisu: Bláhová, K. (2010). Hravě! - Autenticky! Napříč literárními časopisy devadesátých let. Host, 26 (7). 15-21. 8. Citace článku z internetového časopisu: Novotný, V. (2000). Ženy jsou kritické - ale ne literárněkritické Citace se skládají z: biblické knihy (např. 1S znamená První knihu Samuelovu) - viz Seznam biblických zkratek.; zkratky mohou být psány bez diakritiky, systém je automaticky rozezná. kapitoly (např. Ex 20, nebo Ž 12).; verše odděleného od kapitoly čárkou (třeba Dt 5,4).; rozsahu knih, kapitol, nebo veršů zazanečené pomlčkou (Mt-L, Ž 1-3, Iz 40,1-5) Stává se, že lidé chtějí citovat články z Wikipedie ve svých vlastních dílech. Tato stránka shrnuje praktické požadavky vyplývající z licence CC-BY-SA, pod níž jsou články na Wikipedii šířeny.. Stejně jako jakýmkoli jiným zdrojům byste neměli Wikipedii slepě důvěřovat, a je-li to možné, přesnost jejích informací ověřovat z nezávislých zdrojů Co je to Citace? Význam slova Vysvětlení pojmu, hesla, definice termínu Citace. Citace znamená doslovné uvedení nějakého výroku nebo části textu. U citací je vždy nutné přesně uvést zdroj, a to v souladu s normou ČSN ISO 690:1996, jinak hrozí porušení autorských práv

Kratší citáty (do tří řádků) z literatury či dalších pramenů jsou v hlavním textu zasazeny do uvozovek. Citace delší než tři řádky je psána písmem o velikosti 10 pt.a oddělena od ostatního textu jedním vloženým řádkem před a za textem vlastní citace. Citovaný text není ohraničen uvozovkami. Tabulk Citace z ústavy Text dotazu. Dobrý den, píši jeden text a měla bych v něm uvést citaci. Jenomže text jsem převzala z Ústavy a nevím jak z ní citovat (nevím, jak mám uvést zdroj při citaci z Ústavy)

Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 . Nové verze materiálů k 11.11.2004 V části 1 byla opraveny menší chyby a zkontrolována literatura. Část 2 byla v kapitole 1.2 Části a stati v monografiích rozšířena o problematiku citování kapitol v monografiích s více autory.. Nové verze dokumentu jsou k dispozici ve formátech PDF a PostScript, které. Citace je text / web / obrázek / graf apod., který přebíráte z jiného zdroje a vkládáte do textu své práce. Citaci přebíráte buď doslova (přímá citace) nebo parafrázujete. V příkladu níže vyznaena oranžově. Bibliografická citace je záznam vytvořený dle pravidel normy ISO 690 Citace je odkaz v textu, který umožňuje v soupisu literatury nalézt záznam publikace (bibliografická citace), z níž bylo při psaní práce čerpáno. Citace může mít formu např. příjmení autora a rok vydání nebo formu číselného odkazu (v horním indexu, v závorkách apod.)

nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 - Žižkov IČO: 61384399 DIČ: CZ6138439 Citace v katalogu je služba, kterou možná mnozí z vás znají a využívají navzdory tomu, že není často nijak výrazně propagovaná. Je to naše drobná služba, kterou mají k dispozici všichni předplatitelé manažeru Citace PRO Plus, ale také mnohé knihovny napříč republikou

Přidání nové citace a pramene do dokumentu. Na kartě reference klikněte ve skupině bibliografické & na šipku vedle tlačítka styl a klikněte na styl, který chcete pro citaci a pramen použít. Například pro citace a prameny v dokumentech z oblasti společenských věd se obvykle používá styl MLA nebo APA Citace časopisu I Vesmír 64: 11-25. citace bez místa vydání Phyton (Horn) citace bez místa vydání, ale místo vydání je nutné k rozlišení peridika Vesmír, Praha, 64: 11-25. citace s místem vydání, které není součástí názvu časopisu Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně Sborn. Klubu Přírod. Brn Ukažme si na několika příkladech, jak jednoduše tvořit odkazy na www.zakonyprolidi.cz z hlavy např. přímo v e-mailech, wordových dokumentech apod. 1. citace aktuálního znění předpisu příklad: chci citovat 40/1964 Sb., občanský zákoní

Dále se podrobněji podíváme jen na jednu z norem, ISO 690 (ČSN ISO 690 Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura), která je v České republice rozšířená. Jak na citace s ISO 690? Stejně jako při citování obecně, tak i při odkazování na literaturu můžeme rozlišit dvě části Vytváření bibliografických citací u vysokoškolské kvalifikační práce skýtá nejednu nástrahu. K nim patří zejména citace z internetu, v kterých se dělá snad nejvíce chyb. Jak tedy citovat webovou stránku? Přinášíme vám návod, jak správně citovat elektronické zdroje podle mezinárodní normy

Finsko - Prodloužený víkend v Helsinkách - NirvanaTravel

Citace: Jak správně citovat knihu, časopis nebo film

Pokud je do práce vložen obrázek, graf, tabulka nebo je použita část z Vaší již publikované práce, musí být vždy uveden zdroj. V případě, že by v práci byla uvedena všeobecně známa informace, citace v bakalářské práci nemusí být použita. Konkrétně je tím myšleno např. to, že byl Jan Hus upálen 6. 7. 1415, apod Nepřímá citace. Nepřímou citací se rozumí parafráze obsahu myšlenek nebo informací původního dokumentu, vyjádřená vlastními slovy (nikoliv doslovně - např. pomocí myšlenkové zkratky). Jde o přiznání čerpání myšlenek z jiných zdrojů, které nejsou autorovým originálním výtvorem Citováno je z článku v el. časopise. Jedná se o jednu z možných variant. Vždy je vhodnější uvádět odkaz v kulaté závorce výhradně před tečkou, která ukončuje větu. Nevypadá dobře, pokud se tečka zapíše před citaci, pak tam vzniká nepěkné vakuum před další větou. Přímá citace (označená uvozovkami)

Citování článku z časopisu [upravit | editovat zdroj] Citace z PubMedu: uváděné údaje: autor, název článku, název časopisu, ročník, číslo, rok, stránky, ISSN časopisu [Ergotherapy in palliative care] Chaudéron M, Vabre A. Soins Gerontol. 1999 Aug-Oct;(19):37-8. French. No abstract available. PMID: 10745932 [PubMed - indexed. Citace PRO je nadstavbový nástroj generátoru citací Citace.com. Citace PRO v sobě samozřejmě zahrnuje generátor citací. Citace lze generovat ve více než 8 000 citačních stylech. K vygenerovaným citacím lze přidat přílohu, klíčová slova nebo poznámky. Součástí Citace PRO je doplněk do MS Word, a také doplněk do internetového prohlížeče. V případě dotazů nás. Správné citace - proč a jak citovat: Bez odborných citací by odborná věda nemohla fungovat, ale i v té vědě popularizační mohou být citace důležité. Potřebu citovat nebo rozumět citacím můžeme mít každý. Více informací naleznete v našem článku 2) Citace z jiného textu (tzv. přímá citace ) Allport píše: Největší jistotu máme v jedné věci (1954/2004, s. 97). 3) Prameny uváděné v seznamu literatury (tzv. bibliografická citace Citujeme každý zdroj, ze kterého jsme čerpali. Zdroje a citace by měly být první zkontrolované parametry redakční šablony. Nápověda k tomuto nástroji následuje níže, nejprve si ale povíme o způsobech vkládání citace

Citace elektronických dokumentů a dokumentů z internetu Zde uvádíme pouze nejčastější způsob citací, tedy celého dokumentu. Pokud chce někdo citovat části dokumentů, příspěvky z diskusních fór, článků, konferencí, seriálových publikací nebo elektronických zpráv nejrůznějšího formátu, ať si vyhledá. Pozn.: Přímé citace mohou být pouze dílčí (drobnou, doplňující) součástí práce. Nepřímá citace (z původního textu se použije hlavní myšlenka, autor ji vlastními slovy interpretuje), například: Ústí nad Labem je jedno ze statutárních měst, přičemž jeho území je v současné době členěno na městské obvody Příklad citace fotografie z knihy. Borovice zlomená losem. In: ŠUSTR, Pavel. Jelenovití na Šumavě. 1. vyd. Vimperk: Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, 2013. ISBN 978-80-87257-18-. Příklad citace obrázku z webu. Vážka Plathemis lydia. In: Pixbay.com [online]. 21. dubna 2016 10:48:15 [vid. 2016-04-21] Vkládejte citace do textu přímo v prostředí Microsoft Word a nechte si následně vygenerovat seznam literatury ve vaší práci. Můžete citovat i formou poznámek pod čarou nebo si vybrat z mnoha dalších citačních stylů. Stáhnout doplněk pro Office 32 bit nebo Office 64 bi Import citací z databází Stahujte si citace z databází, katalogů a discovery služeb na jedno kliknutí nebo importujete hromadně pomocí RIS souborů. Úložiště pro dokumenty Nahrajte si plné texty a jiné soubory s doplňkovými materiály či vašimi poznámkami a výpisky přímo k jednotlivým záznamů

Jak správně citovat časopis - StudentMa

Musí být nepřímá citace přeformulovaná vlastními slovy, nebo je nepřímá citace už i to že třeba z odstavce vyškrtneš větu, nebo odstavec neopíšeš z knihy celý, ale převezmeš z toho jen půlku nebo tam zaměníš nějaká slova za jíná Citace tak informují o tom, z jakých předpokladů autor vychází a na jakých základech pracuje. Autor tak uvádí svoji práci do souvislosti s již dosaženým poznáním, rovněž tak dokládá fakta, o která se při práci opíral. Bibliografické citace také poskytují čtenáři možnost, jak rychle a efektivně získat další. Citace není v češtině zcela jednoznačný termín. Nejčastěji se užívá ve smyslu uvedení použitého zdroje.ČSN ISO 690 citaci definuje jako data, popisující informační zdroj nebo jeho část dostatečně přesně a podrobně pro identifikaci a umožnění jeho vyhledávání. V tomto smyslu se obecně používá termín bibliografická citace

Bibliografické citace elektronických zdrojů Pravidla pro bibliografické citace elektronických zdrojů (online i offline) vycházejí z obecných pravidel pro bibliografické citace (viz výše), obsahují však rozšíření nutná pro zachycení specifik tohoto typu dokumentů Jak na citace . Pří přípravě závěrečných (i semestrálních a jiných) prací je potřeba citovat použitou literaturu dle platné normy ISO 690. On-line jí nikde nenaleznete, tištěná kopie je v knihovně. Není ovšem třeba jí studovat, vše za vás vytvoří on-line generátor citací Bibliografické citace elektronických dokumentů podle normy ČSN ISO 690 Vzory a příklady citací jsou vytvořeny v souladu s normou ČSN ISO 690: 2010. Informace a dokumentace ‐ Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, která je platná od 1. 4. 2011 Rozlišujeme citace podle druhu materiálu, v zásadě listiny, úřední knihy, aktový materiál nebo jednotliviny v archivu. Citace musí obsahovat co nejvíce z následujících údajů: plný oficiální současný název archivu1 plný název fondu, popř. jeho číslo oddělení fondu (pokud existuje) Základní požadavky na citace (3) - Chybějící údaj se vynechá a pokrauje se dalším (někdy dohledání i zástupná formulace). - - Údaje, které přebíráte z jiného zdroje i doplňujete sami z vlastní iniciativy, se uvádějí v hranatých závorkách stejně jako opravy chybných údajů. Používejte sekundární citace (citace

Video: 7 Tipů: Jak na citace internetových zdrojů správně

Plagiátorství se však dopustíte, i když si přivlastníte jedinou větu z nějaké práce, aniž byste ji řádně citovali. Za plagiátorství se stejně tak považuje to, když neudáte zdroj informací, které používáte - nepřímé citace (pokud se nejedná o obecně známé informace - viz výše) Čtěte, zvýrazňujte text, podtrhávejte, škrtejte a přenášejte citace do citačního manažeru Citace PRO z mobilní aplikace Pablikado. Kolekce Pablikado. Technická kolekce. Kolekce zaměřená na odbornou technickou literaturu. Zobrazit obsah kolekce. Humanitní a společenskovědní. Masaryk Universit Citace PRO Přímý import z databází (ukázka z EBSCOhost) Otevřete databázi EBSCO, zadejte vyhledávací dotaz. U záznamu, který chcete importovat, klikněte na ikonu Citace PRO. V prohlížeči se otevře služba Citace PRO a zobrazí se formulář s vyplněnými daty, který můžete dle potřeb upravit. Zároveň s

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace

⚫Prameny údajů citace -z eho při citaci erpáme: titulní list, tiráž, stránkování ⚫Struktura citace: - povinné údaje -autorské údaje, názvové údaje, pořadí vydání, nakladatelské údaje, rok vydání, rozsah (stránkování) u lánků a kapitol, ISBN, ISSN -nepovinné údaje-jména sestavovatelů Dalším pozitivem je, že četné citace jsou rovněž důkazem toho, že jste si dali na práci záležet. Tedy pokud nečerpáte stále z jednoho autora, v horším případě z Wikipedie. Na druhou stranu byste pak v seznamu použitých zdrojů neměli uvádět prameny, na které neodkazujete, ale i zde existují výjimky Příklad citace z knihy. Podle Samuelsona a Nordhause (1995, s. 81) měří index spotřebitelských cen výdaje na pevně stanovený koš statků (položky jako potraviny, bydlení, oděvy a zdravotní péče) nakupovaných typickým městským spotřebitelem § 31 - Citace § 32 - Propagace výstavy uměleckých děl a jejich prodeje Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo výňatky z díla nebo drobná celá díla citovaná podle odstavce 1 písm. a) nebo b) dále užije; ustanovení odstavce 1 části věty za středníkem platí obdobně Citace a akademické standardy. Existuje řada různých citačních norem. Ať už vybereme pro danou práci jakoukoliv citační normu (nejlépe z oblasti sociálních věd), je zásadní, abychom ji v celé práci užívali konzistentně a nekombinovali například více norem dohromady. Studentům se také doporučuje nastudovat zásady.

Malajsie - Krásy Bornea - NirvanaTravelRamada Jumeirah Hotel **** - NirvanaTravel

Citace videa z youtube — PSK - Ptejte se knihovn

Základní požadavky na citace (1) - Jednoznačná identifikace dokumentu. (Uvést všechny povinné údaje, pokud jsou ve zdroji dostupné). - Přesnost a spolehlivost údajů - budťe pozorní. (Přebírání údajů přímo z citovaného zdroje). - Údaje se přebírají především z titulního listu Příklad přímé citace Původní text zdroje. Jsem názoru, že diplomka nemusí být dokonalá, ale musí být vaše. Stáhněte si můj e-book a napište tu nejlepší diplomku, jaké jste schopni. Jedině tak budete moci v klidu spát. Citace v textu. Semerád (2018) tvrdí, že diplomka nemusí být dokonalá, ale musí být vaše Citace Lao-c' věří ve vzájemnou podmíněnost. Říká: Ber všechno takové, jaké to je, nerozhoduj se. Vypadá to jednoduché, a přesto je to ta nejtěžší věc na světě, protože mysl si chce vybírat

Cinabarit – WikipedieDigenit – Wikipedie

Co znamená podstatné jméno citace? Význam slova citace ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a polštiny Citační manažer Citace PRO slouží pro vytváření, správu a export bibliografických citací. Jde o český on-line systém, který jako vůbec první plně podporuje normu ČSN ISO 690 . Kromě toho umožňuje vytváření citací v dalších světově nejvíce používaných citačních stylech (např Žádná citace by se neměla v práci objevit jen tak z čista jasna - jakýkoliv použitý citát musí být řádně uvede, odcitován a případně vysvětlen. Citace v textu by neměly působit jako pěst na oko , nýbrž by měly být integrální součástí okolního textu a měly by být používány účelně Citace zdrojů pod čarou. Všechen nevlastní text v dokumentu je třeba citovat. Raději ještě jednou - všechen text a myšlenky co nemá autor ze své hlavy, musí mít uvedený svůj zdroj. Nejsnazší metoda je ta pod čarou. Z každého odstavce či myšlenky by měl být zřejmý její původ. V příkladu na obrázku níže byly v.

 • Brooklyn beckham what i see.
 • Choroby nervové soustavy.
 • Objektiv na astrofotografii.
 • Rozšířená realita ios 11.
 • Sencor svc 190b recenze.
 • 15 dpo test.
 • Vlajka prahy.
 • Bmw x5 e70 wiki.
 • Memes.
 • Castlepool vinnetou.
 • Lilkovité zástupci.
 • Percentil kalkulačka.
 • Halloween angličtina.
 • Slintavka u dětí příznaky.
 • Chirurgie kopřivnice.
 • Tereza marečková brno.
 • Aplikace botoxu praha 9.
 • Sš gastronomie hradec králové.
 • Modrý diplom.
 • Topolcany.
 • Field spaniel prodej.
 • Iphone 5s nový.
 • Iphone 5s nový.
 • Cessna f177rg.
 • Grep vysoký tlak.
 • Www.secondlife.com my account.
 • Hvězdná brána hluboký vesmír herci.
 • Počet divokých prasat v čr.
 • Corel draw free slunečnice.
 • Hořčík prezentace.
 • Lék na hpv.
 • Rybařsky rozcestník.
 • Montserrat.
 • Uefa champions league.
 • Stats clash royale.
 • Tonzilitida antibiotika.
 • Šimon bílý věk.
 • Čtyřhranka výskyt.
 • Vokativ.
 • Dálkové studium psychologie.
 • Vyšetření žlučníku.