Home

Jaterní žíla

Jaterní žíla, latinsky vena hepatica, je žíla odvádějící neokysličenou krev z jater. U člověka jsou tři, v. hepatica dextra, v. hepatica media a v. hepatica sinistra. Jaterní žíly vznikají v játrech postupným spojováním centrálních žil z jaterních lalůčků. Průběh jaterních žil je podstatou dělení jater na sektory a segmenty v chirurgické anatomii.[1][2] Tři. Vrátnicová žíla vzniká spojením dvou žil: v. splenica, která před spojením přibírá vena mesenterica inferior a v. mesenterica superior. Dále přibírá krev z v. gastrica dextra et sinistra a z v. cystica, která odvádí krev ze žlučníku. Jaterní bránou vstupuje do jater, kde se dělí na dvě větve, pravou a levou, a dále.

Jaterní žíla - Wikiwan

Vrátnicová žíla - Wikipedi

 1. Zvýšené jaterní testy - hodnoty a příčiny špatných jaterních testů. Jaterní enzymy a bilirubin Principem jaterních testů je odběr žilní krve, která je odeslána na laboratorní rozbor. Zde se poté zjišťují hodnoty několika enzymů. Pro nás je důležité, jaká je koncentrace těchto enzymů v krvi
 2. Jaterní tepna vstupuje to jater v jaterní bráně a větví se podobně jako vrátnicová žíla. V sinusoidách dochází ke smíšení obou oběhů. Schéma: arteria hepatica → interlobulární arterie → sinusoidy → dále stejně jako oběh funkční (viz výše). Poměr funkční a výživné krve protékající játry je asi 2:
 3. V trias hepatica se žíla s tepnou spojí v jaterní sinusoidu mezi jaterními trámci a pokračují až do středu lalůčku ve v. centralis. Ty se spojují až v vena hepatis, která se v sulcus venae cavae vlévá do dolní duté žíly
 4. Jsou to především jaterní žlučovody odvádějící žluč z jater, jaterní tepna zásobující kyslíkem jaterní buňky a vrátnicová žíla (vena portae) přivádějící krev z nepárových orgánů břišní dutiny, především ze stěny střeva. Lidská játra a žíly

Jaterní testy se provádějí při preventivních prohlídkách a jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Hodnoty jaterních enzymů informují lékaře o tom, v jakém stavu jsou naše játra, ale i jiné orgány Jaterní dieta a její zásady. Jaterní dieta je energeticky plnohodnotná a vyvážená, díky čemuž je vhodná nejen na přechodné období, ale můžete ji držet i dlouhodobě.Tvořit by ji měli převážně potraviny se sníženým obsahem tuku, podobně jako je to i při žlučníkové dietě, o které se více informací můžete dozvědět z našeho článku Jsou to především jaterní žlučovody odvádějící žluč z jater, jaterní tepna zásobující kyslíkem jaterní buňky, a vrátnicová žíla (vena portae) přivádějící krev z nepárových orgánů břišní dutiny, především ze stěny střeva. (Obr. 10. 9. Jaterní léze Onemocnění jater bývá vždy zpočátku spíše bezpříznakové.Porucha se objevuje až později při rozsáhlejším poškození. Mezi projevy, které signalizují sníženou funkci jater, můžeme zařadit zvýšenou únavu a slabost, nevolnost, svědění kůže, horečka, bolesti svalů a kloubů, krvácivé projevy.

O jaterní dietě zatím asi mnoho z vás neslyšelo, přesto je její dodržování někdy nezbytné. Játra patří k jednomu z nejdůležitějších orgánů lidského těla a plní nespočet nenahraditelných funkcí jako je detoxikace organismu či látková přeměna živin. Pokud se z jakéhokoliv důvodu setkáme s jaterními problémy, měli bychom okamžitě tuto dietu zahájit a. Portální oběh, resp. portální jaterní oběh, představuje funkční složku oběhu jater.Jeho hlavní součást tvoří cca 8 cm dlouhý kmen vena portae, který vzniká za hlavou pankreatu soutokem v. mesenterica superior et v. splenica (lienalis). Vena portae není pravou žilou, neboť nevede krev přímo k srdci.Nejprve vede do jater, kde se rozpadá v sekundární kapilární síť. Jaterní brána - porta hepatis je místem, kde do jater vstupuje vrátnicová žíla - vena portae, jaterní tepna - arteria hepatica propria, a jaterní nervová pleteň - plexus hepaticus. Z jater zde vystupuje pravý a levý jaterní vývod - ductus hepaticus dexter et sinister Subkostální sagitální projekce na dlouhou osu VCI, rovina řezu poté sklápěna směrem doleva. Ukazatel směřuje kraniálně (echokardiografická konvence). Vzorkovací objem PW v jaterní žíle. Zobrazena spektrální křivka toku v jaterní žíle Jaterní dieta patří mezi důležité dietní opatření, které doprovází některou jaterní chorobu. Tuto dietu vám obvykle doporučí váš lékař. Proto je velmi vhodné se vždy vyptat na podrobnosti dietního opatření.V tomto článku vám představíme základní zakázané a povolené potraviny při jaterní dietě a některé recepty

-Jaterní tepna -Jaterní žíla • Žlučový pól lalůčku -Žlučové kapiláry . Fyziologie •Centrální metabolický orgán -Proteosyntéza, AK, koagulační faktory -Glukoneogeneze, glykogen -Oxidace tuků, syntéza cholesterolu -Vylučování toxinů, odpadníc Jaterní cirhóza je v ČR vcelku běžné onemocnění. Její příčinou je těžké poškození jater, nejčastěji způsobené dlouhodobou konzumací alkoholu nebo onemocněním infekční hepatitidou (nejčastěji k cirhóze vede typ C, někdy i typ B). Cirhóza sama o sobě není poškozením jater, ale snahou těchto poškozených jater o regeneraci překlad jaterní žíla ve slovníku češtino-angličtina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte

Ultrazvuk - jaterní segmenty Medicína, nemoci, studium

Video: Jaterní dieta zrevitalizuje oslabená játr

stavba: jaterní lalůčky (přes 100 000) průtok krve játry 1,5 l/min. (vrátnicová žíla, jaterní tepna) vysoká regenerační schopnost (po 50-60% resekci [= chirurgické odstranění části orgánu] dorostou za několik měsíců Trombóza portální žíly (PVT) je krevní sraženina portální žíly, známá také jako jaterní portální žíla. Tato žíla umožňuje průtok krve ze střev do jater. PVT blokuje tento průtok krve. Přestože je PVT léčitelná, může být život ohrožující Středem lalůčku prochází centrální žíla, která je obklopena pruhy jaterních buněk, jež se paprskovitě rozbíhají na všechny strany. Mezi těmito pruhy se nachází široké tenkostěnné cévy. Veškerá krev z jater se sbírá do jaterní žíly, která se napojuje do krevního oběhu organizmu Tato žíla se bohatě větví a prochází celými játry. Játra jsou tvořena jaterními buňkami (hepatocyty), zastávajícími četné funkce jater. Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění) Jaterní selhání je stav, kdy játra nestačí plnit svou úlohu v těle Příný zářez, tzv. jaterní porta (brána) obsahuje útvary vstupující a vystupující z jater. Jsou to především jaterní žluovody odvádějící žlu z jater, jaterní tepna zásobující kyslíkem jaterní buňky a vrátnicová žíla (venea portae) přivádějící krev z nepárových orgánů břišní dutiny

Jaterní selhání: příznaky, léčba (Jaterní koma) - Vitalion

Příčně orientovaná rýha se nazývá jaterní brána,porta hepatis, a je to místo, kudy do jater vstupuje jaterní tepna a vrátnicová žíla, a kde z nich vystupují žlučové cesty. Levá sagitální rýha je tvořena průběhem dvou vazů, oblého vazu jaterního a Arantiova vazu jaterní přívěšek (appendix fibrosa hepatis) 4. levý lalok (lobus sinister) 5. žlučník (vesica fellea/vesica biliaris) Vena cava inferior - dolní dutá žíla. Vena portae - vrátnicová žíla. Vesica fellea - žlučník. Ductus choledochus - přívodný vývod ke žlučníku z jater. Arteria hepatica - jaterní tepna Anatomie jater.

Jaterní fibróza - Co je to nemoc? Jaterní fibróza je přerůstání difúzní pojivové tkáně v játrech v důsledku nadměrné akumulaci extracelulární matrix proteinových struktur, dlouho není doprovázen porušení jeho struktury (architektonikou). Nejčastěji se vyskytují u lidí s chronickým onemocněním jater. V raných fázích vývoje je reverzibilní Jaterní absces, který má průměr větší než 2 centimetry, může být zjištěn při provedení ultrazvukového vyšetření. Sonograficky lze rozlišit, jestli se ve zjištěném ložisku jedná o útvar vyplněný tekutinou nebo zda se jedná o solidní (tedy jednolitý ) útvar, a tedy, zda se jedná o jaterní absces nebo nádor krvácení, jehož zdrojem je levá jaterní žíla probíhající v jaterním parenchymu - krvácení se nedaří zastavit, hodnoceno jako chirurgick

Zvýšené jaterní testy (špatné jaterní testy) - nemoci

horní dutá žíla (vena cava superior) — pro zvětšení obrázku na něj klikněte. Vrátnicový (portální) oběh. Principem portálního oběhu jsou dvě kapilární řečiště za sebou. Mezi nejznámější portální oběh patří portální jaterní oběh = do jater jde vrátnicová žíla, která sbírá krev z žaludku, střev, slinivky břišní » proto je bohatá na živiny = po vstupu do jater se větví okolo lalůčků centrální žíly = vytvářejí hustou síť kapilár, stékají se do centrální žíly a * jaterní žíla, která odvádí krev do dolní duté žíl

Jsou to jaterní žlučovody, které odvádí žluč z jater, jaterní tepna, která zásobuje jaterní buňky kyslíkem a vrátnicová žíla přivádí do jater krev především ze střeva. Žilní krev je bohatá na vstřebané látky, protéká mezi jaterními buňkami a je odváděna do dolní duté žíly - na viscerální ploše jsou ještě patrné dva laloky - lobus caudatus a lobus quadratus, které odděluje porta hepatis, kterou do jater vstupují portální žíla, jaterní tepna a vystupuje žlučovo Trombóza portální žíly Hemangiom s hyperdynamickou cirkulací obstrukce a. hepatica jaterní tepny v centrální porci jater mezi sebou anastomózují, proto blokáda indukuje nové cesty průtoku akutní obstrukce perifernější arteriální větve nemá vliv na průtok portálním řečištěm!! v portální jako portální žíla. Játra, největší žláza v lidském těle, jsou uložena v pravé brániční klenbě. Krev přivádí do jater vrátnicová žíla a jaterní tepna. Vrátnicovou žílou se do jater dostává krev ze žaludku, tenkého a tlustého střeva, z pankreatu a sleziny, a tak přitékají k jaterním buňkám všechny vstřebané živiny Jaterní cirhóza (lidově ztvrdlá játra) je chronické onemocnění, během kterého dochází k uzlovité přestavbě jaterní tkáně a změnám v cévním řečišti. Může jít o důsledek nadměrného užívání alkoholu či působení jiných toxinů, blokády žlučovodů, infekčních onemocnění, autoimunitních či.

Tato žíla se bohatě větví a prochází celými játry. Játra jsou tvořena jaterními buňkami (hepatocyty), zastávajícími četné funkce jater. Játra si můžeme představit jako výrobní a chemickou zónu u velkoměsta. Každá budovat v této pomyslné zóně představuje jednu jaterní buňku - Jaterní lalůčky vytváří jaterní buňky - hepatocyty (vstřebání živin a poslány dál) - jaterní žíla - zadní dutá žíla - Funkční - vrátnicová žíla, vstřebané živiny z žaludku a střev jsou dále zpracovány v játrech a využity pro všechny buňky organismu.

Lidské tělo - Játr

Centrální oblast nebo jaterní hilum zahrnuje otvor známý jako porta hepatis, který nese společný žlučovod a společnou jaterní tepnu, a otvor pro portální žílu.Potrubí, žíla a tepna se dělí na levou a pravou větev a oblasti jater dodávané těmito větvemi tvoří funkční levý a pravý lalok Tato žíla se bohatě větví a prochází celými játry. Játra jsou tvořena jaterními buňkami (hepatocyty), zastávajícími četné funkce jater. Játra si můžeme představit jako výrobní a chemickou zónu u velkoměsta. Každá budova v této pomyslné zóně představuje jednu jaterní buňku Tyto laloky jsou spojeny v jaterní stopce (brance), kudy do jater vstupují vrátnicová žíla a jaterní tepna a vystupuje jaterní žíla a žlučovod. Základní stavební a funkční jednotkou jater je jaterní lalůček. Játra váží asi jako mozek, přibližně 1,5 kg. Jsou nejteplejším orgánem (40 až 41 °C) lidského těla díky. Interlobulární protocek, arterie a žíla jsou další, tvořící takzvanou jaterní triádu. Díky této konstrukci, hepatocyty vylučují ve dvou směrech: do žluči otvoru - žluč, krevních kapilár v - glukózy, močoviny, tuky, vitamíny, atd, přijaté pomocí jaterních buněk z krevního oběhu nebo vytvořeny v těchto buňkách . Tyto laloky jsou spojeny v jaterní stopce (brance), kudy do jater vstupují vrátnicová žíla a jaterní tepna a vystupuje jaterní žíla a žlučovod. Základní stavební a funkční jednotkou jater je jaterní lalůček. Játra jsou zásobním orgánem a hlavním metabolickým centrem organismu. Dále plní funkci detoxikační.

Jaterní cirhóza je chronická polyetiologická difuzní progresivní choroba jater, charakterizovaná výrazným snížením počtu funkčních hepatocytů, zvýšením fibrózy, restrukturalizací normální struktury parenchymu a vaskulárním systémem jater, vznikem regeneračních uzlin a rozvojem následné jaterní insuficience a portální hypertenze kyslíkem jaterní buňky, a vrátnicová žíla přivádějící krev z nepárových orgánů břišní dutiny, především ze stěny střeva. Krev bohatá na vstřebané látky ze žaludku, tenkého a tlustého střeva je přiváděna do jater portální žílou. Protéká mezi jaterními buňkami Portální žíla zásobuje játra neokysličenou krví s vysokým obsahem vstřebaných metabolitů z nepárových orgánů dutiny břišní (žaludku, tenkého a tlustého střeva, sleziny). Jaterní tepna přináší okysličenou krev

Jsou uložena v pravé klenbě brániční. Krev do jater přivádí vrátnicová žíla a jaterní tepna. FUNKCE JATER. tvoří a vylučují žluč tvoří glykogen z glukozy,fruktozy,galatozy podílejí se na metabolizmu bílkovin oxidace tuků detoxikační a inaktivační. OP U NEMOCNÉHO S JATERNÍ CIRHO´ZOU. SOUČASNY STAV ONEMOCNĚNÍ. Jaterní oběh. I. nutriční - výživný - jaterní tepna (a. hepatica) přivádí krev (kyslík) pro funkci jater. II. funkční - zajišťuje žíla vrátnicová (vena portae) -> portální oběh - sbírá krev z nepárových orgánů v dutině břišní - slezina, střeva, žaludek - krev je bohatá na živin Hepatomegalie je odborný termín pro zvětšení jater. Nejedná se o onemocnění v pravém slova smyslu, ale o příznak různých chorob. Článek popisuje nejčastější příčiny, příznaky a možnosti léčby, diagnostiky a prevence hepatomegalie ústrojí vnitřnosti srdce chlopeň céva žíla arterie tepna aorta kapilára vlásečnice destička nosohltan hltan jícen žaludek žlučník žlučovod střevo apendix dvanácterník konečník ři játra játrový jaterní

Játra - WikiSkript

11 vztahy: Dolní dutá žíla, Dvanáctník, Gray's Anatomy, Hepatocyt, Jaterní žíla, Jaterní tepna, Játra, Kyslík, Sinus, Slinivka břišní, Vrátnicová žíla. Dolní dutá žíla. Dolní dutá žíla (vena cava inferior, ve veterinární medicíně v. cava caudalis), je hlavní žíla přivádějící do srdce odkysličenou krev z dolní poloviny těla, tj Katetrizuje se nejlépe pravá nebo střední jaterní žíla. Poloha zavedeného katétru se kontroluje pomocí nástřiku kontrastní látky, která umožní vizualizaci na rentgenovém přístroji. Do katétru se zavádí bioptická jehla a využitím aspirační techniky nebo tru-cut techniky se provádí odběr jaterní tkáně Dvojí zásobení krve - vrátnicová žíla (80% částečně odkysličená krev), jaterní tepna (okysličená krev, odbočka aorty) Jaterní branka - místo vstupu Výstup - jaterní žíla (přítok dolní duté žíly), žlučovod (odvod žluče do dvanáctníku překlad jaterní ve slovníku češtino-španělština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte Tyto laloky jsou spojeny v jaterní stopce, kudy do jater vstupuje vrátnicová žíla a jaterní tepna, naopak zde vystupuje jaterní žíla a žlučovod. Základní stavební a funkční jednotkou jater je jaterní lalůček. Játra jsou zásobním orgánem a hlavním metabolickým centrem organismu. Dále plní funkci detoxikační.

Dobrý den, podle vyšetření máte jaterní cirhózu (F4= cirhóza). Také je rozšířena portální žíla, je v ní též přetlak (= známky portální hypertenze). Blíže Vám na dotaz odpoví specialista, kterému dotaz předám. S pozdravem BB Pro úkony jaterní jest nejvýznačnější vrátnice (vena portae), mocná žíla, jež vzniká spojením žil ze žaludku, tenkého i tlustého střeva, slinivky břišní (pankreas) a sleziny vycházejících; v příčné brázdě vstupuje do jater a rozvětvuje se tu zvláštním způsobem, jsouc provázena hojným obalem vazivovým. žíla latinsky články a rady. Informace a články o tématu žíla latinsky. Praktické tipy o zdraví, nemoci a žíla latinsky. Podrobné informace a praktické tipy ve článcích o žíla latinsky. Překonejte všechny zdravotní obtíže s žíla latinsky a buďte opět fit Studijní materiál 4. Trávení z předmětu Biologie, střední škol Portální žíla se v játrech větví na jemné žilky, kolem nichž jsou sloupcovitě uspořádány jaterní buňky, jichž je asi 250 miliard. Základní funkční jednotkou jater je tzv. jaterní lalůček tvořený jaterní tkání obklopující větévku vrátnicové žíly, jaterní tepny, žlučovodu a lymfatické cévky

Lidská játra - anatomický popis a funkce orgánu Energie

 1. Jaterní tepnou (arteria hepatica) přichází do jater okysličená krev, zatímco krev z dutiny břišní bohatou na živiny přivádí portální žíla. Krev se zplodinami pak odvádí subhepatická dolní dutá žíla. Jaterní buňky vylučují žluč, která hraje svou důležitou úlohu při procesu trávení
 2. Játra jsou zásobena jaterní tepnou, dále do nich přichází vrátnicová žíla, která přivádí krev ze všech břišních orgánů a s ní živiny a toxické látky. Krev je odváděna jaterní žilou do dolní duté žíly. Pod játry je uložen žlučník. Játra zpravidla nepřesahují pravý žeberní oblouk
 3. ální angioplastika TIPS transjugulární intrahepatální portosystémový zkrat WHVP tlak v jaterní žíle v zaklínění LITERATURA 1. Rössle M. TIPS and vascular disease
 4. ut ischemie, 5

Co nám říkají zvýšené jaterní testy? BENU

 1. Základnami pak probíhá cirkumlobulární žíla a arterie, které zásobují sinusoidy jaterního acinu. Podle vzdálenosti od cirkumlobulární žíly a arterie (a tudíž dle kvality zásobení buněk) můžeme jaterní acinus rozdělit na tři distribuční zóny , eliptické útvary obklopující krátkou osu acinu
 2. - Z jater vystupuje jaterní žíla (ústí do dolní duté žíly) a žlučovod- Jaterní lalůček = základní stavební a funkční jednostka jater, 1 - 2 mm, je z jaterních buněk. Funkce jater: 1. Pochody látkové přeměn
 3. Tyto sraženiny mohou vznikat ve velkých cévách v horní části břicha (portální žíla, jaterní žíly, splenické žíly, mezenterické žíly), ve věnčitých tepnách a v tepnách, které slouží ke krevnímu zásobení mozku. Celkový stav krevních cév hraje rozhodující roli z hlediska srážení krve
 4. Krevní zásobení jater je jedinečné. Krev vstupuje ze dvou zdrojů: portální žíla (žilní krev) a jaterní tepna (arteriální krev). Portální žíla nese krevní slezinu, žaludek, pankreas, žlučník, tenké střevo a větší omentum

1.Funkční- žíla vrátnice-> přivádí krev ze střev, sleziny, slinivky a předželudků-> bohatá na živiny->játra krev vyčistí. 2.výžívná- jaterní tepna-> přivádí kyslík do jater. Z obou cév odvádí krev jaterní žíla do zadní duté žíly . SLINIVKA BŘIŠNÍ (PANKREAS) V břišní dutině mezi žaludkem a dvanáctníke Příčně orientovaná rýha se nazývá jaterní brána, porta hepatis, a je to místo, kudy do jater vstupuje jaterní tepna a vrátnicová žíla a kde z nich vystupují žlučové cesty. Levá sagitální rýha je tvořena průběhem dvou vazů, oblého vazu jaterního a Arantiova vazu Jaterní selhání je poslední fází jaterní nedostatečnosti, během níž jsou narušeny jednotlivé funkce jater. Portální žíla má při běžné funkci za úkol přivádění látek z trávicího traktu ke zpracování a následně odvádí z jater očištěnou krev do dolní duté žíly

Jaterní dieta - zásady, potraviny + 3 recepty a jídelníček

Samostatně, mimo tento svazek je vedena jaterní žíla. Jaterní buňky nemají vždy úplně stejnou strukturu a funkci. Periportální (okolo jemného větvení vrátničné žíly a jaterní tepny soustředěné), vydatně krví (s vysokým obsahem kyslíku, substrátů a hormonů) zásobované jaterní buňky zajišťují převážnou. (arteria hepatica ), vrátnicová žíla ( vena portae ), nervová plete ň a vystupují žlu čové cesty (ductus hepaticus dexter et sinister ) a jaterní žíly ( vv. hepaticae) . Játra jsou pom ěrn ě m ěkká, proto na viscerální ploše m ůžeme najít otisky okolních orgán ů Jaterní žíly ve vzdálenosti 2 cm od úst mají průměr 6-10 mm. Dutá dolní žíla v místě jejího přilnutí k játru vypadá jako tubulární struktura, jejíž průměr je 2-2,5 cm a mění se s dýcháním jaterní žíly, vrátnicová žíla, jaterní tepna, tepny a žíly zásobující zažívací trubici, které mohou ohrozit pacienta i větším krvácením i s event.vykrvácením a smrtí). K takovým poraněním dochází při zpřehledňován Jaterní trámce jsou složené paprskovitě kolem centrální žíly. Celý paprskovitý útvar se nazývá jaterní lalůek (lobulus hepatis). V místě styku tří jaterních lalůků se nachází tzv. jaterní triáda, což je prostor, kde prochází interlobulární tepna, interlobulární žíla (kter

Základy Funkční Anatomie Člověk

Portální žíla se nachází v břiše a vzniká soutokem žil tekoucích ze střev a ze sleziny. Portální žíla ústí do jater, kam přivádí živiny i toxické sloučeniny vstřebané ze střev. A jak souvisí tato jaterní žíla s jícnem? Poměrně jednoduše - nemůže-li krev protéci z portální žíly do jater, začne si. žíly, jaterní tepny a žlučové kanálky. Středem lalůčku prochází cent-rální žíla, která je obklopena pruhy jaterních buněk, jež se paprskovitě rozbíhají na všechny strany. Mezi těmito pruhy se nacházejí široké tenkostěnné cévy. Veškerá krev z jater se sbírá do jaterní žíly, která j Přes játra projdou 3 důležité cévy - jaterní tepna, portální žíla (portál) a dolní dutá žíla (NPV). První z nich zajišťuje tok krve do orgánu, zatímco portál a LEL produkují z organu kyslíkem obohacenou žilní krev. Portální žíla se nachází v plexu duodena a jater Základní stavební jednotkou jater je jaterní buňka - hepatocyt, na styku dvou jaterních buněk je vždy žlučový kanálek. V jaterní cirkulaci se uplatňují dvě hlavní složky: Složka funkční, s krví bohatou na látky, které se zpracovávají v játrech. Tuto krev přivádí vrátnicová žíla (vena portae)

Jaterní léze (onemocnění jater

5. Jaterní brána (porta hepatis) - tady vstupuje do jater jaterní tepna a vrátnicová žíla 6. Jaterní mízní uzliny (lnn. hepatici) 7. Žlučový měchýř vrostlý ve žlučníkové jámě Ptáci . Játra ptáků jsou relativně velká a mají tvar protáhlého disku, částečně rozděleného na dva laloky, pravý a levý Žilnou krev do jater přivádí jaterní žíla, z jater vrátnicová žíla. Nakonec se všechna odkysličená krev dostane do předsíně a dále do komory. Tím je krevní oběh uzavřen. Obr.8. Schéma krevního oběhu okouna. 1 - srdeční předsíň, 2 - srdeční komora, 3 - břišní aorta, 4 - hřbetní aorta, 5,6 - přední a zadní. Portální žíla ústí do jater, kam přivádí živiny i toxické sloučeniny vstřebané ze střev. A jak souvisí tato jaterní žíla s jícnem? Poměrně jednoduše - nemůže-li krev protéci z portální žíly do jater, začne si hledat jiné boční cesty

PPT - Nemoci jater a žlučníku PowerPoint Presentation

Jaterní dieta + ukázkový jídelníček a recept

 1. Uzávěry splanchnického žilního řečiště (SŽŘ) představují široký medicínský problém. Anatomicky mohou postihnout jednotlivé oddíly SŽŘ, případně i několik těchto současně. Hlavními oddíly SŽŘ je žilní jaterní outflow systém, dále portální žíla, horní mezenterická žíla a její povodí
 2. Mezi ně patří blízkost velkých cév (portální žíla, jaterní žíly), blízkost hlavních žlučovodů, blízkost trávicí trubice a metastázy lokalizované v jaterním hilu (6). V těchto případech je možné volit některé speciální typy přístrojů či elektrod. Výhodou perkutánních ablačních techni
 3. Průměr neroztažené hlavního kmene portální žíly jaterní vazu v závislosti na konstituci testu je 10 - 14 mm. Jaterní vyšetřovací komplex také zahrnuje vyšetření dolní žilní vény v oblasti jeho adherence k játru. Dolní dutá žíla se nachází v drážce mezi pravým, levým a kavátním lalokem
 4. Jaterní bránou vstupují do jater žíla vrátnice a jaterní tepna a vystupuje z ní společný jaterní vývod. Játra jsou členěna na laloky - pravý, levý, čtyřhranný a ocasatý. Povrch jater je pokrytý útrobní pobřišnicí. Pod pobřišnicí se nachází vazivové pouzdro, z něj vystupují do jaterního parenchymu vazivové.
 5. Hlavním zdrojem jejich krevního zásobení je levá gastrická žíla. Jícnové varixy bývají přítomny při jaterní cirhóze v 70-90 %. Typicky je vídáváme jako mohutné, dilatované žilní kmeny začínající v oblasti kardie a táhnoucí se různě vysoko jícnem. Podle jejich velikosti je rozdělujeme do čtyř skupin (Tab. 2)
ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE ČLOVĚKAJátra – Wikipedie

jaterní chirurgie již v 90. letech minulého století. Nicméně v České republice není tato technika součástí standardních postupů v léčbě jaterních malignit a laparoskopické resekce jsou provádě-ny pouze ojediněle. Jde zejména o resekce v ob-lasti levého jaterního laloku a dále předevší Vrátnicová žíla má vyšší tlak (je vlastně něčím mezi tepnou a žílou) a krev v ní bývá po vydatném jídle až mléčně zbarvená vstřebanými tukovými kapénkami. Jaterní lalůčky, ne nepodobné olejovému filtru v autě, podléhají značnému opotřebení a musí se často vyměňovat. Z tohoto důvodu mají játra. Portální žíla články a rady. Informace a články o tématu Portální žíla. Praktické tipy o zdraví, nemoci a Portální žíla. Podrobné informace a praktické tipy ve článcích o Portální žíla. Překonejte všechny zdravotní obtíže s Portální žíla a buďte opět fit Jaterní buňky zanikají a obměňují se znaþně pomalu, tudíž proces výměny buněk není skoro viditelný. Přesto játra vlastní urþitou schopnost regenerovat se. Ztráta úseku jaterní tkáně, ať už toxickým nebo mechanickým zákrokem, navodí dělení jaterníc Kazuistika_1 paní Z.V., 51 let trikuspidální regurgitace 3+ a dilatace pravé komory odhad PASP 30 mm Hg otoky dolních končetin, únava jaterní cirhóza (biopsie nebyla), etiologie ? arteriální hypertenze medikace: diuretika, metoprolol, Fe, omeprazol, kys. desoxycholová Kazuistika_2 pavoučkové névy, zvýšená náplň krčních.

 • Plysovy paddington.
 • Kateřina neumannová turín 2006.
 • Asko teplice vyprodej.
 • Pod jednou střechou.
 • Casova rada.
 • Www ulozot.
 • Veganské recepty hubnutí.
 • Moderní zahrada fotogalerie.
 • Rolovací mříže do oken.
 • Čaj na srdce.
 • Alza toustovač.
 • Líh 96 prodej.
 • Kuba varadero informace.
 • Prodej telefonů.
 • Španělsko andalusie mapa.
 • Počasí ottawa.
 • Prasátko peppa tatínkova kancelář.
 • Zkouška csfd.
 • Podlahy ostrava.
 • Varimathras.
 • Penzion bílý dům libuň.
 • La bottega platnéřská.
 • Hyveco brno otevírací doba.
 • Dekorace do rohu místnosti.
 • Výroba mlhy.
 • Anténní zesilovač.
 • Háčkované hračky fler.
 • Murano ostrov.
 • Luxusní obleky.
 • Co je vyprava ve filmu.
 • Zeena lavey.
 • Střední stav obyvatelstva 2017.
 • Mistrovství čr v latinskoamerických tancích 2019 vstupenky.
 • Navigační tlačítka xiaomi.
 • Stamford bridge.
 • Remet brno cenik.
 • Cholesterol lecba.
 • Gimp photo editor.
 • Talíře jednotlivě.
 • Tangram bosou nohou.
 • Www wow europe com account.