Home

Podmět a přísudek pracovní list 7. třída

Podmět a přísudek - Digitální učební materiály RV

PRACOVNÍ LIST 2 ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY, SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM 1) Podtrhni základní skladební dvojice, urči druh přísudku: Ze stromů již opadalo listí. Já nejsem nespolehlivý. Sálem se rozlehlo hlasité hurá. Mně se chce už hodně spát. Janin přítel se stane primářem chirurgie. Určitě to někdo odcizil Pracovní list na procvičení druhů podmětu a přísudku. Procvičování čj- podmět a přísudek.doc STŘEDA 7.15-8.45. Přípravné kurzy Cambridge English 2020-2021. Kompletní informace k přípravným kurzům z anglického jazyka najdete na nástěnce školy v Bakalářích VY_32_INOVACE_7/14: Opakování - Shoda přísudku s podmětem - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_14.pdf (171,2 kB) VY_32_INOVACE_7/15: Opakování - Podmět a přísudek - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_15.pdf (172,7 kB) VY_32_INOVACE_7/16: Opakování - přívlastek shodný a neshodný - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_16.

Očekávaný výstupPoznat a určit podmět, přísudek, základní skladební dvojici. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Podmět, přísudek, základní skladební dvojice. Druh učebního materiálu Pracovní list Druh interaktivityAktivita Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzděláván Nabízím jako ukázku kousek textu přepracovaný z pracovního listu Větné členy - 1. Vyhledej ve větách podmět a přísudek a urči jejich druh: Počítače ztížily lidem práci. Lékař se stal písařem. Měl by léčit. Řidič se musí podívat do počítače na trasu cesty. Dřív se musel cestou vyptávat Podmět, přísudek a předmět Doporučit známému. Id: P6177 pracovní list. procvičování (7. třída) Cvičné testy (na doma) Pololetní opakování z ČJL (7. třída) Školní testy Slovní druhy ll. Vzdělávací tabulky Význam slov. Vzdělávací tabulky. Základní větné členy - pracovní list vhodný pro 7. ročník, procvičování učiva o základních větných členech - druhy podmětu a přísudku, shoda přísudku s podmětem i několikanásobným, převod přísudku jmenného se sponou na slovesný a naopak, včetně řešení. 12 Podmět a přísudek - procvičování. Pracovní list k opakování: Celý článek > Souhrnná cvičení III. čtvrtletí 7. ročníku . Pracovní list - soubor cvičení k opakování: Celý článek > Souhrnné procvičení učiva 7. ročníku . Pracovní list k opakování učiva 7. ročníku

Podmět a Přísudek

Pracovní list - vyjmenovaná slova i koncovky podstatných jmen - dum; Základní skladební dvojice. Podmět a přísudek - Ryšavá; Pracovní list - dum; Druhy podmětu - Ryšavá; Druhy přísudku - Ryšavá; Shoda podmětu s přísudkem. Podmět rodu středního 1 - dum; Podmět rodu středního a ženského PL online - du 3. Doplň I-Í, Y-Ý. Děti přišl do školy. Ve škole četl, psal a počítal.V poledne se naobědval a šl domů. Cestou se chlapci zastavil v parku u prolézaček. Hbitě se jimi protahoval a lákal k prolézání dívky. Ty se však zastavil u kočárků a díval se na miminka. Chlapci si umazal oblečení do školy. Děvčata zůstal čistá jak ze škatulky Anotace: Jde o pracovní listy, které jsou určeny k procvičení či připomenutí shody přísudku s podmětem. Cvičení se nejprve věnují podmětu a přísudku jako takovému, další procvičující jednotlivé podměty a poslední jsou věnována cvičením se smíšenými podměty Rozbory - 7. třída. Cvičení určené na procvičení stavby slov a vět a na určování slovních druhů. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách. Můžete řešit více než 500 zadání. Pomocí barviček označujete vybraná slova ve větách

Podmět a přísudek: Shoda přísudku s podmětem - chytáky: 03b: Zobrazena cvičení 1-15 (15 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv Podmět, přísudek a předmět. Cvičné testy (na doma) Podmět, přísudek a předmět Pracovní listy Cvičný diktát Pololetní diktát (7. třída) Pracovní listy (7. třída) Školní testy Emil Holub. Portréty osobností Ivan Andrejevič Krylov. 6) Přísudek slovesný jednoduchý - pracovní list s řešením 7) Přísudek jmenný se sponou - pracovní list s řešením 8) Přísudek slovesný složený - pracovní list s řešení Shoda přísudku s podmětem patří k obtížnějším disciplínám v pravopise. Přesto je velmi důležité znát tato pravidla. Právě proto se budeme podmětu a přísudku věnovat v této kategorii. Připravili jsme pro vás několik lehkých i obtížnějších cvičení, díky kterým si můžete tuto problematiku zopakovat. Jestliže si přece jenom nejste jisti pravidly. Oficiální stránky ZŠ a MŠ Žabeň. Český jazyk 4. ročník . Zpracované a ve výuce ověřeny materiály v rámci Šablony III/2

Osobu (1. a 2.) zpravidla jednoznačně určuje koncovka slovesa ( Pracuju, Pracuješ) , ve 3. osobě se podmět nevyjadřuje, pokud byl již zmíněn v předchozí větě nebo jej lze uhodnout z kontextu, často se také nevyjadřuje všeobecný podmět ( vyjadřuje nekonkrétní osobu, či skupinu osob) či podmět neurčitý ( př. Podmět a přísudek Materiál obsahuje hrací karty, námět k aktivitám s nimi a hrací karty s čísly usnadňující orientaci pro učitele. Žák bude přiřazovat jednotlivé věty k odpovídajícím skladebním dvojicím (např. holý podmět + rozvitý přísudek). Podmět Pracovní list seznamuje žáky s pojmem podmět. PŘÍSUDEK Předmět: český jazyk Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva syntaxe - přísudek; lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení Klíčová slova: přísudek, přísudek slovesný jednoduchý, přísudek slovesný složený Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon

pŘÍsudek slovesnÝ a jmennÝ se sponou; anotace; tisk pl do pdf; vy_32_inovace_115; prÁce s textem - prÁce s informacemi, mluvnickÉ a gramatickÉ jevy (kobra) anotace; tisk pl do pdf; vy_32_inovace_116; pŘÍsudek holÝ, rozvitÝ, nĚkolikanÁsobnÝ; anotace; tisk pl do pdf; vy_32_inovace_117; podmĚt holÝ, rozvitÝ, nĚkolikanÁsobnÝ. Ročník (třída), cílová a věková skupina: sedmý (7.A), žák 12-15 let Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Učivo: Skladba - podmět a přísudek Anotace (metodický list k použití ve výuce): Pomocí pracovního listu si žáci procvičí a zafixují určování základníc PODMĚT: PŘÍSUDEK: Vánoční básničky se nám velice líbily. Každý den zalévají zahradníci záhony. Po bouřce ležely na silnici vyvrácené stromy. Děti se vracejí ze školky až odpoledne. V zimě budou nad poli létat havrani. Přes města a obce jezdí řidiči opatrně. Za špatného počasí letadlo nestartuje Pracovní list - český jazyk - 7. ročník procvičování: slovesný rod, věta D, J, větný ekvivalent, podmět, přísudek, shoda přísudku s podmětem SLOVESNÝ ROD Podtrhni ve větách vlnovkou tvary zvratných sloves (tj. sloveso+zájmeno se), která vyjadřují trpný ro

Pracovní list - český jazyk, 7. A (k domácí přípravě X, 25. - 29. 5. 2020) A) SKLADBA: 1. Napiš odpovědi (celou větou): a) Jak se ptáme na přívlastek a který slovní druh přívlastek rozvíjí? b) V jakých pádech nemůže být předmět? c) Jak se ptáme na podmět a jakou má podmět zkratku? d) Který větný člen kromě předmětu ještě může rozvíjet sloveso Na závěr naznačí stavbu věty jednoduché. Vhodné pro žáky 7. ročníku před výukou jednotlivých rozvíjejících větných členů. Očekávaný výstup: rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí Podmět a přísudek.doc Podmět a přísudek.ppt. GREGORÍKOVÁ, L.. Podmět a přísudek

Podmět a přísudek - Procvičování online - Umíme česk

Tyto pracovní listy slouží k procvičování učiva o podmětu a přísudku. Navazují na prezentace. Klíčové pojmy: podmět, podmět nevyjádřený, všeobecný, přísudek slovesný jednoduchý, přísudek slovesný složený, přísudek slovesně jmenný, shoda přísudku s podměte Pracovní listy na zopakování a procvičení učiva Shoda přísudku s podmětem. Autor Mgr. Iva Paděrová Jazyk Český jazyk Očekávaný výstup Žák si zopakuje a procvičí učivo Shoda přísudku s podmětem. Třída 5 TŘÍDA; PORADNA; CITACE; Celkem 146524 Materiál Pracovní listy 44188; Výukové materiály 92784; Multimédia 2062; Ostatní 2184; Detail materiálu. Podmět a přísudek. DUM číslo 19204. Nová. 3) Pracovní list. Pracovní list si stáhněte na následujícím odkazu pod textem. Buď si PL vytiskněte nebo pište přímo do souboru a nejpozději 11.6. pošlete na e-mail. Úkoly si rozvrhněte do více dnů, nenechávejte to na poslední den, ať zbytečně nechybujete

Druhy podmětu a přísudku - procvičování Základní škola

Klíčová slova Podmět, přísudek, shoda podmětu s přísudkem, příčestí minulé. Druh učebního materiálu Pracovní list Druh interaktivity Aktivita Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání - lehké mentální postižení - druhý stupeň Typická věková skupina 12 - 15 let Celková velikost. Druh učebního materiálu: pracovní list Autorem materiálu a všech jeho částí, pokud není uvedeno jinak, je Mgr. Kamila Ehrenbergerová, pedagog ZŠ Líšnice. Materiál vznikl v operačním projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Projekt EU Peníze školám pracovní list Was, were zde, aplikace Teams, tým Matematika 7. třída) - Učivo: Procenta (nové učivo) - vysvětlení pojmu procento, určení jednoho procenta a procenta zpaměti podle prezentace s komentářem naleznete ve videu v urči podmět a přísudek (za podmět napiš Po, za přísudek napiš Pří) a urči PU a jejich.

Podmět a přísudek - pásy. 4. třída 5. třída Pracovní listy Předškoláci 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Výzdoba do třídy Předškoláci 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Bezva mimi. Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51 PŘÍSUDEK - vyjadřuje, co se povídá o podmětu, co nositel nebo původce děje dělá, co se s ním děje př. Myši mi sežraly sešity. - nadepisuje se Př - podtrhává se vlnovkou 1) PŘÍSUDEK SLOVESNÝ a) JEDNODUCHÝ - základem je určitý tvar jednoho sloves Větný člen podmět vyjadřuje původce (nositele) děje, stavu, vlastnosti. Ptáme se na něj otázkou prvního pádu: kdo? co? a přísudkem. Vyjadřuje, o kom nebo o čem vypovídá přísudek, společně s přísudkem tvoří základní skladební dvojici. S přísudkem se shoduje v osobě a čísle (Jana čte. - 3. os. jednotného čísla)

VY_32_INOVACE_7_1 Český jazyk pro 6

Podmět a přísudek - procvičování 6. roč. - Pracovní list Podtrhněte podměty ve větě: ŘEŠENÍ: Kolik bude mít Tomáš chyb v úkolu? Já nebudu mít nikdy klid. Kdo s tím nesouhlasí? Stěžoval si na svého psa.(on) Čtyři dnes chybějí ve škole. Raněného odvezli na ošetření.(oni) ěhat v trávě bos je velká legrace Podmět a přísudek. Podmět a přísudek jsou skladební dvojicí, která je vyjádřená skladebním vztahem shody (latinsky predikace). Znamená to, že se tyto dva členy shodují v osobě, čísle a ve jmenném rodě. Shoda nastává v okamžiku, kdy je jeden člen závislý na druhém (= řídícím) členu Pracovní sešit Opakujeme češtinu str. 9/2 - podtrhni podmět a přísudek: Žák chválil učitele. Pak do sešitu Procvičování přepiš věty do trpného rodu - Učitel byl chválen (žákem) - změníš podmět, sloveso převedeš do trpného rodu. ČTVRTEK 5.11. - MLUVNICE: Pracovní sešit Opakujeme češtinu.

7. A třída AJ Milá 7. A, za měsíc se pomalu budeme chystat na letní prázdniny. Všichni si oddychneme, že máme nezvyklou distanční výuku pro tento školní rok za sebou a budeme se věnovat letním aktivitám. Já osobně se moc těším, až nebudu muset denně zapínat komp a sedět u něj dlouhé hodiny kontrolujíc vaše práce. Anotace Pracovní list je určen k procvičování a opakování učiva 2. ročníku - základní větné členy. Pracovní list obsahuje stručné shrnutí poznatků o základních větných členech, podmětu a přísudku. Různé druhy úkolů a cvičení mohou sloužit k ústnímu opakování a doplňování znalostí pod vedením učitele 7. třída Matematika- havlikova@skolajinocany.cz zápis do školního sešitu matematiky Pracovní list - pro výuku na čtvrtek Podmět a přísudek 2. rozvitý podmět, holý přísudek Žáci soutěžili

Větné členy - Digitální učební materiály RV

Shoda podmětu s přísudkem (jednoduchý podmět) - online test. 2. Několikanásobný podmět. je-li mezi podstatnými jmény v podmětu jméno rodu mužského životného a všechna podstatná jména jsou v čísle jednotném, píšeme v přísudku měkké - i; Tatínek, maminka i děti šli do divadla 7. třída Týden 15. - 19. 6. 2020 (úkoly pro žáky, kteří se nebudou zúčastňovat pravidelných setkání ve škole) Přírodopis. Dnes jsme zopakovali list (vkládám prezentaci + pracovní list, ve kterém si na straně 39. vypracujete cvičení 9 a 10, v pracovním listu z minulého týdne vypracujete cvičení 7) podmět předmět příslovečné určení přísudek přívlastek Chytrá Horákyně si ušila šaty z rybářské sítě. podmět předmět příslovečné určení přísudek přívlastek Čeština s maňásky. Zábavná aplikace na výuku vyjmenovaných slov, určování pádu, psaní ú/ů a i/y po měkkých a tvrdých souhláskách.. 7. třída - Zeměpis + Dějepis paní učitelkou Hubáčkovou - kód: byc-rvii-hns 7. třída s. 7/2,3,4; Homonyma - pracovní list (viz email, poslat zpět do pátku 13.11.2020) - Slovesa. opakování mluvnických kategorií - zápis přepsat do sešitu mluvnice (viz email Základní skladební dvojice pracovní list 3. třída Pracovní list 3.třída . Pracovní list 3.třída. 1. Víte, jak vypadá zub? Podívejte se na obrázek a pak zkuste doplnit správné názvy Základní skladební dvojice Základní skladební dvojici tvoří základní větné členy podmět a přísudek

Podmět. Někdy se stává, že žáci (a nejen ti) náhle zpochybní nejen u poznání tohoto větného členu, ale i u jeho pravopisu, neví, jestli se správně píše podmět nebo podnět. Obě slova totiž existují, ale mají zcela různý význam. S jazykovým rozborem souvisí jen podmět, což je již zmíněný základní větný člen

7: Český jazyk: Skladba vět: Druhy vět podle postoje mluvčího: 01 1) Přísudek slovesný. Je vyjádřen určitým slovesným tvarem (Jan píše. Budete číst 2. kapitolu. Přijel jsem odpoledne. Přáli bychom si večeři.) 2) Přísudek jmenný se sponou. Základem je spona a jmenná část (nejčastěji podstatné nebo přídavné jméno). Sponová slovesa jsou být, bývat a stát se, stávat se (mohou. Pracovní sešit 1. díl - str. 25/2 - doplň a podtrhni podmět a přísudek. Kontrola - chytrý sešit a přepsanou mluvnici zkontrolujeme ve škole. Prosím o vyfocení těch stran z pracovního sešitu, sešitu procvičování, slohu a literatury, kam jsi něco psal(a) a zaslání na email kveta.dasevicova@synam.cz (můžeš také.

Podmět, přísudek a předmět datakabinet

 1. DÚ - Nové učivo - podmět nevyjádřený - uč. str. 86 (82) / 6,7 + 1. žlutá tabulka - výklad 86/6 - pracuj přes fólii a) rozlišuj větu J a S, řekni vzorec souvětí b) vyhledej podmět a přísudek, u vět s podmětem nevyjádřeným urči tento podmět podle předcházející věty 86/7 - písemně do cv. sešitu a) cvičení.
 2. Podmět a přísudek . Věta jednoduchá, souvětí... Přísudek slovesný, jmenný se sponou, slovně nevyjádřený... Pracovní sešit - str. 66, 67, 68 - 1,2,3. Podmět několikanásobný - pátek . Ti, kteří se k výuce nepřipojili, musí si učivo doplnit!!
 3. Pracovní listy - vyjmenovaná slova, podmět a přísudek M Procvičovat příklady na písemné dělení a násobení - učebnice str. 16/ 13, 14 Slovní úlohy - cvičení 10, 11, 12, 15, 1
 4. Anglický jazyk 4. třída; Partneři Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKOV Na webu používáme cookies. Grafika od thistlegirldesigns.com. Obsah webových stránek Skolakov.eu podléhá autorskému právu. Bez předchozího souhlasu autora je přebírání obsahu zakázáno..
 5. Čj4_Podmět nevyjádřený + Shoda Př s Po. Vl4_Vznik českého království. DÚ_26.5.2020. Čj4_Několikanásobný podmět. Čj4_Podmět a přísudek 1. Čj4_ Podmět a přísudek 2. Čj4_Rod slov oči, uši, děti. Vl4_Přemyslovci_pokračování. DÚ_2.6.2020. Aj4_pracovní list č.1. Čj4_Přímá a nepřímá řeč. Čj4_Shoda.
 6. ČESKÝ JAZYK 7. TŘÍDA > MLUVNICE > 15. 4. - PK procvič. PŘÍVLASTEK. Dnes procvičíme přívlastek a jeho druhy. Úkoly si vytiskni jako pracovní list / vypiš si do sešitu ☺ Proveď rozbor věty - najdi podmět, přísudek a přívlastek..
 7. - písemně do školního 94/1 (podtrhávej přísudek-vlnovkou a podmět -rovně) Podmět - opiš do školního - žlutý rámeček str. 96 od- Podměttvar infinitivu. - ústně str. 96/1,2 Shoda Př s Po - uč. str.99/1 ústně - str. 99/2 písemně (podtrhávej přísudek a podmět) -do školního sešitu Sloh - str. 165 Moje spolužačk

5. 2020 Třída: 6.D Český jazyk příloha mít hotová cvičení z minulého týdne, ať je můžeme společně kontrolovat PS: str. 30 - cv. 7, 9 word dokument ČJ - PODMĚT A PŘÍSUDEK = do šk. sešitu vypracovat pracovní list Nezapomenout na čtenářský deník - do konce května byste měli mít alespoň jeden zápis z. Pozor na případy, kdy jméno s předložkou s není součástí několikanásobného podmětu. V některých případech může být slovo s předložkou s (v 7. pádě) ve větě příslovečným určením - není tedy složkou podmětu a nemá na shodu vliv.. Příklad: Děvčata s chlapci závodila v běhu. -› (Družstvo děvčat proti družstvu chlapců) zde neplatí shoda

Podmět a přísudek - učebnice str. 96 - 99 - tabulky Podmět a přísudek - prezentace: 7. třída. Matematika. Stáhnout pracovní listy. Pracovní sešit - POUČKY A PŘEHLED UČIVA - Souvětí souřadné a podřadné. Spojovací výrazy a souvětí. Interpunkce v souvětí ýESKÝ JAZYK A LITERATURA - 9. třída (Pracovní list PL/1) Vyuþující: Ivana Remsová Termín zadání: 6. 10. 2020 A) Mluvnice 1) Přísudek a podmět (opakování) ve větě nejdříve hledáme přísudek - vyjadřuje, co dělá podmět musíme si uvědomit, ím je přísudek vyjádřen (nejþastěji uritý slovesný tvar

Graficky přehledné objasnění pojmů podmět (vyjádřený, nerozvitý, rozvitý, několikanásobný, nevyjádřený), přísudek (nerozvitý, rozvitý, slovesný, jmenný se sponou), základní skladební dvojice, vše s příklady. Přehled odvození shody přísudku s podmětem v obrázku, s pomůckou, včetně příkladů TŘÍDA 7.A. Menu. Close Menu. Úvod 18. 11. týdnu (a půl) bude vašim úkolem vypracovat pracovní list na opakování rozvíjejících větných členů. Pracovní list je trošku delší, proto na něj máte čas až do úterý 16.6. (podmět a přísudek). Určete to graficky - podmět - rovná čára, přísudek vlnovka. Dále. PLÁN UČIVA NA TÝDEN 8. - 12. 6. 2020 Třída: 4. E Český jazyk VZORY PODSTATNÝCH JMEN - opakuj si NPS str. 32, cv. a, b VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ SPS str. 62, cv. 8, 9 PODMĚT A PŘÍSUDEK SPS str. 65, cv. 18 SHODA PODMĚTU S PŘÍSUDKEM uč. str. 88 - 89 Podmět rodu středního Podmět rodu ženského - udělej si zápis do sešitu (pod každou žlutou tabulku napiš 1. Pracovní listy jsou nedílnou, samostatně prodejnou, součástí učebnice MÁME RÁDI ČEŠTINU pro 5. ročník. Propojení s touto učebnicí je uvedeno v záhlaví stran pracovních listů. Pracovní listy jsou však univerzální a lze je využívat k upevňování a procvičování učiva českého jazyka v 5. ročníku k jakékoliv.

Třída: 7.AB Předmět Český jazyk Vyučující 7. A Lucie Svobodová Luciee.Svobodova@seznam.cz Vyučující 7. B Radka Prskavcová radka.prskavcova@seznam.cz Tento týden budete pouze opakovat podmět a přísudek. V prvním cvičení doplníte vhodn PRACOVNÍ LIST - Trávicí soustava (řešení).docx. 756 kB;

Jazyková výchova 6

(podmět) 4. Všichni s chutí snědli výbornou bramborovou polévku. (předmět) 5. Ve sněhu jsme rozpoznali liščí stopy. (přívlastek shodný) 6. Bujaré oslavy trvaly až do rána. (přívlastek shodný) 7. Sběratelé známek pořádají tuto neděli prodejní výstavu. (přívlastek neshodný) 8. Často nakupuje v tomto supermarketu. Český jazyk - podmět a přísudek . Třídy. 7.C; Datum. 06.04.2020. Milé žákyně a milí žáci, v souborech máte vložený pracovní list - ten si buď vytiskněte, vyplňte ručně, vyfoťte a pošlete na můj email - pro ty, kteří budou používat verzi pdf,. Podtrhni ve větách podmět (rovně) a přísudek (vlnovkou): 1) Mladý kůň vyrazil jako první. 2) Vysoký strom rozkýval své větve. 3)Chycený kapřík se ještě mrská na suchu. 4)Chytrý žák vypočítal správně další příklad. 5)Tmavé nebe hrozí bouřkou. 6)Blesky křižují zataženou oblohou

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Pracovní listy Předškoláci 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Výzdoba do třídy Předškoláci 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 4. utvořte tabulku - podmět a přísudek a do ní vypište základní skladební dvojice např. podmět přísudek Alenka jela 5. Vyberte si tři věty a určete slovní druhy. 1. Já si myslím, že dnes se ven děti asi nepodívají. V1, že V2 Venku je velmi ošklivé počasí. Náměstí se zaplnilo voňavými stánky a zajímavými. Větné členy jsou v tomto případě: Jeníček s Mařenkou (podmět), staví si (přísudek), v lese (příslovečné určení místa), domek (předmět). Podmět Podmět je spolu s přísudkem základním větným členem. Vyjadřuje původce děje nebo nositele činnosti, stavu či vlastnosti

Materiály k procvičení Základní škola Sokolská Třebo

 1. ulého týdne, vyfoťte a pošlete na moji e-mailovou adresu: wachova@zsjablonova.cz. Jinou práci na tento týden ode mne nemáte
 2. Best Rock Songs Vietnam War Music - Best Rock Music Of All Time - 60s and 70s Rock Playlist - Duration: 2:10:36. MoMo Lisa Recommended for yo
 3. Re: Prosím o pomoc - podmět a přísudek Děkuju moc a než ho zabiju, prosím ještě jednu radu : Lišky se domu raději vyhnuly a vyhýbaly se mu i v příštích dnech , aby lákavé vůně nedráždily jejich nosy
 4. Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně
 5. Pracovní list s luštěnkou Pracovní list slouží k vyvození nebo procvičení přídavných jmen a jejich skloňování. Žák bude ověřovat shodu přídavného jména s podstatným v některých gramatických kategoriích, bude je vyhledávat a vpisovat jejich tvar v 1. pádě do doplňovačky
 6. PODMĚT. PODMĚT - více cvičení, snadné. PODMĚT - jakým slovním druhem je vyjádřený. PODMĚT - nevyjádřený. PODMĚT - všeobecný a nevyjádřený. DRUHY PODMĚTU. PŘÍSUDEK - holý, rozvitý, několikanásobný. PŘÍSUDEK - více cvičení. DRUHY PŘÍSUDKU - více cvičení. DRUHY PŘÍSUDKU 1. DRUHU PŘÍSUDKU
 7. ka a batolata. Školka, škola a puberta. Zdraví, vztahy a sex. Diskuze podle narození i regionu

7. B třída M Žáci 7. B, nastal správný čas k napsání čtvrtletní práce Všichni máte zřízené nové školní e-maily, nebude pro nikoho žádný problém se přihlásit a vypracovat test. Zaměřte se na poslední učivo: poměr, přímá a nepřímá úměra, trojčlenka, procenta a jednoduché úrokování Třída 5.A Třída 6.C Kontakt Fotogalerie Třída 4.A 6.ročník 7.ročník - pracovní list, určování druhů VV základní skladební dvojice (podmět a přísudek), rozvíjející větné členy (pavouk) b) valenční syntax - valence = schopnost slovesa na sebe vázat větné členy (svorky mezi větnými členy). - český jazyk: ve vytvořených větách určit u všech slov slovní druhy, máš mít hotový určený podmět a přísudek a zaznačení základní skladební dvojice (FOTO) - přečíst si v učebnice str. 34 text, najít přes fólii co nejvíce slove V tomto článku se dozvíte, co jsou to větné členy a jak je můžeme dělit. Dozvíte se, které členy patří mezi základní a které mezi rozvíjející i to, jak se od sebe liší holý, rozvitý a několikanásobný větný člen. Článek je určen především pro žáky nižších ročníků, obsahuje základní informace a celou problematiku nabízí ve zjednodušeném modelu

4. ročník Čj - Procvičován

5. třída - HUSITSKÉ VÁLKY - test - DĚJINY I - 4. TŘÍDA - vše - DĚJINY II - 5. TŘÍDA - vše - ZÁPISY Z HODIN 3. - 4. třída - NEJSTARŠÍ ČESKÉ DĚJINY - pracovní sešit pro 4. ročník - STOLETÍ - přiřazování k letopočtům - ŘAZENÍ LETOPOČTŮ - před, poto Každou středu od 6.45 do 7.10 h v 7. třídě _____ 16.3.2020. Pracovní list č. 1 - povinný - PL . MIMOŘÁDNÝ STAV - UZAVŘENÍ ŠKOLY. zadání 1x za týden, jedna A4 - pracovní list; umístění - web školy - o škole - předměty - český jazyk I. Hadrabová - Čj 7. třída; nebo: přihlášení do EŽK - domácí. DUBEN. Český jazyk - podmět a přísudek, podmět nevyjádřený a několikanásobný, přísudek slovesný a jmenný, shoda přísudku s podmětem = U ČJ s. 175-192, RČJ s. 36-41. Matematika - desetinná čísla - porovnávání, zaokrouhlování, sčítání a odčítání, slovní úlohy, procenta, aritmetický průměr, povrch krychle a kvádru = ŽM s. 38-57, UM 2. díl s. 32-62 , UM. Obsahuje: 9 videí a 1 pracovní list Zobrazit námět do výuky. Zobrazit všechny náměty do výuky Nejpopulárnější videa. 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 02:40. Pověst o Daliborovi. 1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 04:03. České olympijské hry pro děti. 2. stupeň ZŠ. Podmět Určování podmětu, slovní druhy pro jeho vyjádření, podmět nevyjádřený a všeobecný Opakování pravopis 4.třída by radekvolevecky: Předpony s-, z- 1 by sandrova: Práce s textem, větné členy by Dvorin89: Základní větné členy by magdapomi: Podmět a přísudek by radekvolevecky: Pracovní list: Podstatná.

Test - SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - PROCVIČOVÁNÍ - pracovní

NĚMČINA 7. třída 13. 4. - 17. 4. 2020 Pracovní list Übersetze aus dem Tschechischen ins Deutsche. Unbekannte Wörter findest du auf der zweiten Seite, benutze sie. Přelož z češtiny do němčiny. Neznámá slova najdeš na druhé straně, použij je. Jmenuji se (místo teček doplň své jméno Podmět a přísudek. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely ČJ - shoda podmětu s přísudkem - opiš věty do školního sešitu, podtrhni podmět a přísudek a doplň správné i/y v koncovkách ČJ 16. 10 shoda Pracovní sešit str. 9 cv. 4 - vytvoř z přídavných jmen podstatná jména, 4 a) ke dvěma podstatným jménům vymysli větu. Str. 10 cv. 5 - k uvedeným slovům napiš slovo. Učivo na týden od 14. do 17. dubna Český jazyk: Skladba (podmět vyjádřený , nevyjádřený, několikanásobný, přísudek slovesný). Věta je jazykový celek, kterým sdělujeme jednu myšlenku. Věta má obvykle podmět a přísudek (ale není tomu tak vždy) Pracovní list - Shoda cv. 2, 3. Čtvrtek. Pracovní sešit - 2. pololetí. Kapitola VII. Skladba, část 2. Podmět vyjádřený a nevyjádřený str. 45cv. 3 a,b, c - Vyber si jedno přísloví a vysvětli. (Upozorňuji, že se vyjadřuješ ve větách). Zapiš do sešitu Čj. Páte

DUMY.CZ Materiál Shoda podmětu s přísudke

 1. VĚTA JEDNODUCHÁ ( obsahuje jedno sloveso -> jeden přísudek) Např. Pepa píše dopis. SOUVĚTÍ (větný celek ze dvou nebo více vět) Pavel šel ven, ale pršelo. Opakování -> PODMĚT A PŘÍSUDEK Pracovní sešit str. 9 cv. 25, 26. MATEMATIKA Dnes si před hodinou matematiky propočítejte nějaké příklady
 2. 7. třída Matematika Koloniální říše pro Evropu - zisk bohatství, vynálezů, levné pracovní síly - konec kolonií po 2. světové válce Osídlení: 4,5 mld obyvatel ( 2/3 obyvatel Země) přísudek 7. Anička oblékla panence nové žluté šaty s mašličkami. a) podmět b) předmět.
 3. Zadání úkolů - 16. - 20. 11. 2020 Gramatika: Vyplňte uvedený pracovní list ->ZDE<- (Pokud nemáte možnost tisku, ráda vám PL vytisknu a připravím na vrátnici k vyzvednutí, nicméně mi předem napište, abych věděla, kolika z vás se to týká.
 4. pracovní list č. 1 - cv. 1, 2, 2a (kapitola Základní skladební dvojice) cv. 1 z kapitoly Shoda přísudku s podmětem - základní typy, budeme dělat společně na online hodině ve středu; pracovní list č. 6 - cv. 1, 2, 3; online procvičování - slovesný způsob 1, slovesný způsob 2, podmět a přísudek
 5. Zadání 7. - český jazyk 19. - 23.10. Pondělí 1) Online hodina 9:50 - 10:35 2) Pracovní sešit, učebnice 3) Od tohoto dne bude v Teams zveřejněn domácí úkol, který budete nahrávat zpět do Teams. Úterý 1) Do sešitu na mluvnici zezadu přepsat: str. 22/6 + podtrhnout v každé větě podmět a přísudek Střed

Rozbory - 7. třída - Umíme česk

 1. 1. třída. Novinky - 1. třída ZŠ Sloh - pracovní postup - práce s obrázky podle kterých budeme popisovat postup práce. Učebnice str. 16, cv. 1 - 3. PS str. 12, cv. 1 a) Čtení - kontrola přečteného textu - hlasité čtení. Str. 7 - 9 článek Cirkus + doplňkové úkoly zadané na boku stran. orientace v textu.
 2. Třída: 4.B. Třídní učitel: Mgr. Lenka Kučerová Pracovní list na základní skladební dvojice. Slovní druhy.Základní skladební dvojice -podmět a přísudek. Sloh: Čítanka: Klíč k pokladům světa Kouzelná dobrodružství str.54 - 55.
 3. Pracovní sešit strana 30 - přísudek několikanásobný Včera jsme si zapsali do sešitu i dělení přísudku na přísudek rozvitý, dnes si to procvičíme. Učebnice strana 129 - pročíst cvičení 1 a pod tím modrou tabulku
 4. 7. třída - kolesovice.webnode.cz. Opakování Podtrhni podmět a přísudek, je podmět nevyjádřený? Urči věty jedno a dvojčlenné. Západní polovina oblohy ztemněla. Slunce sotva prosvítalo kalným oparem. Zešeřilo se. Dusno se stávalo téměř nesnesitelným. Pracovní list - DUM Obohacování slovní zásoby http.

Pracovní list F6-03 Písemka, Převody jednotek obsahu, 6. třída Pracovní list vytiskněte a vyplňte ručně, ne na počítači. Toto platí i pro všechny předchozí pracovní listy z fyziky. Pracovní list podepište doprava nahoru - jméno, třída, datum. Pracovní list s převedenými jednotkami odevzdáte po příchodu do školy - základní skladební dvojice - podmět a přísudek - učebnice strana 102 žluté poučky + cvičení 4, 6 . MATEMATIKA - písemné dělení - učebnice strana 35 cvičení 31 - procvičování - pracovní sešit stranan 32 cvičení 7 - samostatná práce - aritmetický průměr - opakování - pracovní sešit strana 31 cvičení 6 + Zápis a pracovní list viz. mail žáků, do 29.3. 24:00: Zeměpis Západní Evropa, Velká Británie Vypracovat pracovní list (do 1. 4.) Fyzika Tlak v plynech pokyny viz. ŽK 24.3. 2020: Dějepis Příčiny vzniku husitství, Předchůdci J. Husa 24. 3. 10:00 pracovní list v mailu (obratem poslat zpět) foto zápisů od 12. 3. (do 25. 3. 24:00

uč. 41/7 - věty správně přepiš do sešitu. V každé větě podtrhni PODMĚT (rovnou čarou) a PŘÍSUDEK (vlnovkou). Pokud se stane, že věta má podmět NEVYJÁDŘENÝ - nic nepodtrháváš. uč. 38/9 - cvičení udělej ústně (ale opravdu udělej :) VLASTIVĚDA. Zavzpomínej na osobnosti naší historie Podmět a přísudek - cvičení . Předmět - cvičení . Tabulka ke stažení - větné členy. Pracovní list - zde _____ 31.8.2017. Příprava třídy na nový školní rok . Dobrovolníci mohou přijít ve čtvrtek v 10.00 h do naší třídy. 28. 8. 2017. Pozeme VĚTNÉ ČLENY - PRACOVNÍ LIST 6. ROČNÍK 1. Vyhledej podmět a přísudek (nadepiš): Po - červeně, Př - modře Sestra se stala lékařkou. (My) Nosíme stejnou čepici. Ta učebnice nám pomohla pochopit nové učivo

 • Vysoké tatry lomnický štít.
 • Kytice svatební košile online.
 • Obezdění krbové vložky ytongem.
 • Pracka whirlpool zavady.
 • Centrum harmonie valašské meziříčí.
 • Kajutové čluny.
 • Označení drsnosti povrchu.
 • Hit fitness flora multisport.
 • Kreativní hrátky.
 • Siri kontakty.
 • Modely rodinných domů.
 • Vodítka pre psov.
 • Česká designérka.
 • Tragus piercing zlato.
 • Biometrický občanský průkaz.
 • Razer blade 15 silver.
 • Pánské espadrilky.
 • Studijní volno placené.
 • Settings play store.
 • Zada za kuchynskou linku.
 • Strategyzer.
 • Rudolf dassler wife.
 • Haiku bašó.
 • Mcgregor zapas.
 • Plazmová televize spotřeba energie.
 • Velusové vlasy.
 • Ořechové košíčky mimibazar.
 • Intertrans bad fussing.
 • Titanic pribehy.
 • Translace abz.
 • Apple wallpaper 4k.
 • Jak se chová psychopat.
 • Captain morgan spiced barrel.
 • Květen počet pracovních dnů.
 • Tonzilitida antibiotika.
 • Virtualbox mac download.
 • Mikado 2016.
 • Sametka.
 • Kalkulátor elektřiny.
 • Plněné tortily jako jednohubky.
 • Fina body plavani.